Brody a úžiny icon
X

Brody a úžiny


Názov Vodná cesta Staničenie Šírka (m) Minimálna aktuálna hĺbka (cm) Hlboké miesto Aktuálna hĺbka v hlbokom mieste (cm) Dátum merania PDF Referenčný vodočet Mapa
Furt Weißenkirchen Donau 2013.5-2014.6

378

398

2022-06-30 Kienstock
о-в Чайка, км 385.000 - 382.000 Дунав (Bulgaria) 0385.0-0382.0 120

252

2022-06-07 водомерен пост Силистра

Rkm:0 km