Brody a úžiny icon
X

Brody a úžiny


Názov Vodná cesta Staničenie Šírka (m) Minimálna aktuálna hĺbka (cm) Hlboké miesto Aktuálna hĺbka v hlbokom mieste (cm) Dátum merania PDF Referenčný vodočet Mapa
Furt Weißenkirchen Donau 2013.5-2014.6

274

294

2022-11-03 Kienstock
Furt Fischamündung Donau 1905.1-1906.1

244

294

2022-11-08 Wildungsmauer
Vlčie Hrdlo Dunaj 1864.3-1863.8 150

306

All

306

2022-06-08 Bratislava
Kližska Nemá 1 (Kolozsnéma 1) Dunaj 1792.1-1791.6 100

219

All

219

2022-08-10 GONYU
Čenkov (Nyerges) Dunaj 1735.2-1733.3 100

215

Red buoy

235

2022-10-05 Štúrovo
Nyerges gázló Duna 1735.2-1733.3 100

210

RedBuoy

230

2022-09-13 Štúrovo
Dömös alsó gázló Duna 1699.3-1697.7 120

210

2021-04-22 NAGYMAROS
Solt gázló és szűkület Duna 1558.0-1557.2 60

240

2022-09-21 DUNAFOLDVAR
Sotin Dunav 1321.0-1324.0 200

303

Middle

273

2022-11-11 Vodomjer Vukovar
Mohovo Dunav 1308.0-1311.4 100

253

Middle

303

2020-07-13 Vodomjer Vukovar
Сомовит, км 609.000 - 607.000 Дунав (Bulgaria) 0609.0-0607.0 110

464

2022-11-08 водомерен пост Свищов
о-в Лакът, км 591.000 - 589.000 Дунав (Bulgaria) 0591.0-0589.0 150

464

2022-04-27 водомерен пост Свищов
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 Дунав (Bulgaria) 0586.0-0584.0 160

434

2022-09-27 водомерен пост Свищов
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 Дунав (Bulgaria) 0576.0-0573.0 100

394

2022-10-25 водомерен пост Свищов
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 Дунав (Bulgaria) 0565.0-0563.0 90

394

2022-11-09 водомерен пост Свищов
Свищов, км 556.000 - 555.000 Дунав (Bulgaria) 0557.0-0554.0 140

434

2022-09-14 водомерен пост Свищов
о-в Вардим, км 547.000 - 545.000 Дунав (Bulgaria) 0547.0-0544.0 140

474

2022-11-16 водомерен пост Свищов
река Янтра, км 538.000 - 535.000 Дунав (Bulgaria) 0538.0-0535.0 200

434

2022-05-16 водомерен пост Свищов
км 531.000 - 529.000 Дунав (Bulgaria) 0531.0-0529.0 120

434

2022-10-24 водомерен пост Свищов
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 Дунав (Bulgaria) 0525.0-0522.0 120

477

2022-11-15 водомерен пост Русе
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 Дунав (Bulgaria) 0491.0-0486.0 150

527

2022-05-04 водомерен пост Русе
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 Дунав (Bulgaria) 0463.0-0460.0 130

447

2022-11-21 водомерен пост Русе
о-в Бръшлян, км 458.000 - 455.000 Дунав (Bulgaria) 0458.0-0455.0 120

437

2022-09-12 водомерен пост Русе
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 Дунав (Bulgaria) 0428.0-0425.0 140

496

2022-10-11 водомерен пост Силистра
о-в Косуй, км 425.000 - 422.000 Дунав (Bulgaria) 0425.0-0422.0 150

586

2022-09-14 водомерен пост Силистра
Дунавец, км 422.000 - 420.000 Дунав (Bulgaria) 0422.0-0420.0 100

496

2022-09-19 водомерен пост Силистра
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 Дунав (Bulgaria) 0414.0-0412.0 170

476

2022-11-22 водомерен пост Силистра
о-в Гарван, км 407.000 - 405.000 Дунав (Bulgaria) 0407.0-0405.0 130

426

2022-11-22 водомерен пост Силистра
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 Дунав (Bulgaria) 0395.0-0392.0 130

496

2022-08-09 водомерен пост Силистра
о-в Чайка, км 385.000 - 382.000 Дунав (Bulgaria) 0385.0-0382.0 120

456

2022-10-11 водомерен пост Силистра

Rkm:0 km