X

Brody a úžiny


Názov Vodná cesta Staničenie Šírka (m) Minimálna aktuálna hĺbka (cm) Hlboké miesto Aktuálna hĺbka v hlbokom mieste Dátum merania PDF Referenčný vodočet Mapa
Nyerges [Čenkov] Duna 1735.2-1733.3 100

222

Red buoy

242

2020-03-31 Štúrovo
Čenkov (Nyerges) Dunaj 1735.2-1733.3 100

229

Red buoy

249

2020-09-07 Štúrovo
Lower-dömös Duna 1698.7-1697.7 120

231

231

2020-04-06 Nagymaros
Solt Duna 1558.0-1557.2 60

241

All

241

2020-05-29 Dunafoldvar
Sotin Dunav 1321.0-1324.0 200

272

Red buoy

292

2020-08-19 Vodomjer Vukovar
Mohovo Dunav 1308.0-1311.4 100

272

Middle

322

2020-07-13 Vodomjer Vukovar
о-в Лакът, км 591.000 - 589.000 Дунав (Bulgaria) 0591.0-0589.0 150

298

2020-06-08 пегел Свищов
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 Дунав (Bulgaria) 0586.0-0584.0 150

238

2020-09-08 пегел Свищов
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 Дунав (Bulgaria) 0565.0-0563.0 150

248

2020-09-01 пегел Свищов
пристанище Свищов, км 556.000 - 555.000 Дунав (Bulgaria) 0557.0-0554.0 150

248

2020-09-08 пегел Свищов
о-в Вардим, км 547.000 - 545.000 Дунав (Bulgaria) 0547.0-0544.0 150

268

2020-09-07 пегел Свищов
о-в Гъска 2, км 543.000 - 540.000 Дунав (Bulgaria) 0543.0-0540.0 150

258

2020-09-09 пегел Свищов
река Янтра, км 538.000 - 535.000 Дунав (Bulgaria) 0538.0-0535.0 170

258

2020-09-09 пегел Свищов
км 533.000 - 530.000 Дунав (Bulgaria) 0533.0-0530.0 170

258

2020-09-07 пегел Свищов
о-в Батин, км 523.000 - 520.000 Дунав (Bulgaria) 0520.0-0523.0 120

275

2020-08-31 пегел Русе
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 Дунав (Bulgaria) 0491.0-0486.0 150

225

2020-08-24 пегел Русе
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 Дунав (Bulgaria) 0463.0-0460.0 150

275

2020-09-15 пегел Русе
о-в Бръшлян, км 458.000 - 455.000 Дунав (Bulgaria) 0458.0-0455.0 140

245

2020-09-17 пегел Русе
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 Дунав (Bulgaria) 0428.0-0425.0 120

295

2020-08-12 пегел Силистра
о-в Косуй, км 425.000 - 422.000 Дунав (Bulgaria) 0425.0-0422.0 160

255

2020-08-24 пегел Силистра
о-в Албина, км 414.000 - 410.000 Дунав (Bulgaria) 0414.0-0410.0 150

285

2020-08-25 пегел Силистра
о-в Гарван, км 407.000 - 405.000 Дунав (Bulgaria) 0407.0-0405.0 200

285

2020-09-16 пегел Силистра
о-в Чайка, км 385.000 - 382.000 Дунав (Bulgaria) 0385.0-0382.0 160

245

2020-09-15 пегел Силистра
Reni av (Mm 61+500-Mm 63) Dunărea 0113.0-0118.5 200

881

RedBuoy

2020-08-19 Mira hidrometrica Isaccea
Piatra Frecatei Macin 0063.0-0064.0 80

158

GreenBuoy

2019-04-24 Mira hidrometrica Brăila
Bedeloiu Macin 0042.0-0043.0 60

195

RedBuoy

2019-04-23 Mira hidrometrica Brăila
Borcea Borcea 0098.0-0100.0 60

99

GreenBuoy

2020-03-13 Mira hidrometrica Călărași
Luminita Canal Luminița 0005.0-0004.0 116

84

All

2020-06-24 Mira hidrometrica Luminita

Rkm:0 km