X

Brody a úžiny


Názov Vodná cesta Staničenie Šírka (m) Minimálna aktuálna hĺbka (cm) Hlboké miesto Aktuálna hĺbka v hlbokom mieste Dátum merania PDF Referenčný vodočet Mapa
Furt Weißenkirchen Donau 2013.5-2014.6

433

443

2020-05-12 Kienstock
Furt Wendeplatz Theben Donau 1879.0-1879.8

364

424

2020-05-28 Thebnerstraßl
Nyerges [Čenkov] Duna 1735.2-1733.3 100

312

Red buoy

332

2020-03-31 Štúrovo
Čenkov (Nyerges) Dunaj 1735.2-1733.3 100

319

Red buoy

339

2019-05-24 Štúrovo
Lower-dömös Duna 1699.3-1698.2 120

316

316

2018-09-17 Nagymaros
Upper-Dunaföldvár Duna 1560.8-1560.6 120

347

All

347

2019-12-10 Dunafoldvar
Solt Duna 1558.5-1557.5 100

323

Green buoy

373

2019-12-10 Dunafoldvar
Sotin Dunav 1321.0-1324.0 200

438

Red buoy

458

2020-02-20 Vodomjer Vukovar
Mohovo Dunav 1308.0-1311.4 100

438

Middle

488

2017-11-23 Vodomjer Vukovar
Futog Дунав 1267.4-1261.6 120

529

All

2019-08-02 Нови Сад
о-в Лакът, км 591.000 - 589.000 Дунав (Bulgaria) 0591.0-0589.0 150

562

2020-06-08 пегел Свищов
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 Дунав (Bulgaria) 0586.0-0584.0 150

492

2020-05-12 пегел Свищов
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 Дунав (Bulgaria) 0576.0-0573.0 150

492

2020-05-26 пегел Свищов
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 Дунав (Bulgaria) 0565.0-0563.0 180

512

2020-06-23 пегел Свищов
пристанище Свищов, км 556.000 - 555.000 Дунав (Bulgaria) 0557.0-0554.0 150

552

2020-06-23 пегел Свищов
о-в Вардим, км 547.000 - 545.000 Дунав (Bulgaria) 0547.0-0544.0 200

492

2020-06-22 пегел Свищов
о-в Гъска 2, км 543.000 - 540.000 Дунав (Bulgaria) 0543.0-0540.0 210

522

2020-05-25 пегел Свищов
о-в Батин, км 523.000 - 520.000 Дунав (Bulgaria) 0520.0-0523.0 120

564

2020-06-22 пегел Русе
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 Дунав (Bulgaria) 0491.0-0486.0 150

594

2020-03-12 пегел Русе
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 Дунав (Bulgaria) 0463.0-0460.0 180

544

2020-04-08 пегел Русе
о-в Бръшлян, км 458.000 - 455.000 Дунав (Bulgaria) 0458.0-0455.0 140

524

2020-05-18 пегел Русе
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 Дунав (Bulgaria) 0428.0-0425.0 130

531

2020-05-20 пегел Силистра
о-в Албина, км 414.000 - 410.000 Дунав (Bulgaria) 0414.0-0410.0 150

581

2020-06-08 пегел Силистра
о-в Чайка, км 385.000 - 382.000 Дунав (Bulgaria) 0385.0-0382.0 160

571

2020-06-09 пегел Силистра

Rkm:0 km