X

Správy pre vodcov plavidiel


ID správy Štát Platné od - do Predmet Dôvody poloha (rkm) Mapa
2020/21 AT 2020-02-24 - 2020-02-24 oznámenie bagrovacie práce 0002.3 - 0002.6
2020/20 AT 2020-03-02 - 2020-03-05 oznámenie obmedzenia 2119.7 - -
2020/19 AT 2020-03-02 - 2020-03-31 oznámenie bagrovacie práce 2027.0 - 2027.2
2018.1 - 2018.3
2013.6 - 2013.8
2000.1 - 2000.6
2020/18 AT 2020-03-02 - 2020-03-03 oznámenie práce 1921.2 - -
1921.2 - -
2020/17 AT 2020-02-17 - oznámenie práce 1920.7 - -
2020/16 AT 2020-02-19 - 2020-02-28 oznámenie práce 1920.9 - 1910.0
1917.1 - -
2020/15 AT 2020-02-17 - 2020-03-01 oznámenie bagrovacie práce 1919.0 - 1914.9
2020/14 AT 2020-02-24 - 2020-03-02 oznámenie bagrovacie práce 2049.6 - 2056.5
2020/13 AT 2020-02-17 - 2020-03-13 oznámenie práce 0000.6 - 0017.0
2020/10 AT 2020-02-10 - 2020-03-12 oznámenie bagrovacie práce 2146.0 - 2146.1
2020/8 AT 2020-02-10 - 2020-03-06 oznámenie práce 0000.6 - 0000.8
0000.1 - -
2020/6 AT 2020-02-10 - 2020-02-28 oznámenie bagrovacie práce 2044.0 - 2048.0
2020/3 AT 2020-01-16 - najnižšia nameraná hĺbka 1872.8 - 2035.0
2019/168 AT 2020-01-08 - 2020-12-23 oznámenie práce 1914.0 - 1920.4
2019/166 AT 2020-02-05 - 2020-12-31 oznámenie stavebné práce 1918.4 - 1918.8
1918.5 - -
2019/165 AT 2020-01-07 - 2020-12-31 oznámenie bagrovacie práce 1999.4 - 2003.1
2019/161 AT 2019-12-05 - 2020-02-28 oznámenie opravy 1949.4 - -
2019/148 AT 2019-11-13 - 2020-06-30 oznámenie práce 0006.3 - 0006.4
2019/140 AT 2019-10-18 - oznámenie naplaveniny 2131.8 - -
2019/139 AT 2019-10-21 - 2020-04-30 oznámenie opravy 2130.7 - -
2019/135 AT 2019-10-28 - 2020-03-27 oznámenie práce 2095.7 - -
2019/133 AT 2019-11-04 - 2020-04-02 oznámenie opravy 1949.4 - -
2019/130 AT 2019-10-09 - 2020-03-31 oznámenie obmedzenia 0009.9 - 0009.9
0009.8 - 0010.0
2019/71 AT 2019-07-03 - 2020-02-28 oznámenie práce 0000.6 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2020-05-31 oznámenie stavebné práce 2136.5 - 2136.7
2019/63 AT 2019-06-06 - 2020-04-30 oznámenie stavebné práce 2121.6 - 2122.4
2121.6 - 2121.9
2019/26 AT 2019-04-04 - 2020-07-31 oznámenie práce 2136.0 - 2137.0
2018/75 AT 2018-08-01 - 2020-12-31 oznámenie stavebné práce 2132.4 - 2136.1
2133.5 - -
2133.8 - -
2018/50 AT 2018-06-01 - 2020-07-31 oznámenie stavebné práce 2126.7 - 2128.7
2015/105 AT 2015-09-17 - oznámenie 1916.0 - 1932.0
2015/71 AT 2015-06-15 - lokálne pravidlá plavby 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1872.8 - 2223.1
2020/3 SK 2020-02-25 - 2020-03-05 oznámenie opravy 0008.3 - -
2020/2 SK 2020-02-06 - oznámenie Iné 0008.3 - -
2018/74 SK 2018-07-13 - práce práce 1860.4 - 1860.1
2020/21 HR 2020-02-21 - 2020-02-23 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2020/19 HR 2020-02-17 - 2020-12-31 práce práce 0021.2 - 0021.8
0014.3 - 0014.8
2020/9 HR 2020-02-19 - 2020-02-25 najnižšia nameraná hĺbka sondovacie práce 0515.9 - 0583.5
2020/6 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 práce práce 0017.8 - 0018.8
2019/15 HR 2019-02-22 - 2024-02-22 práce práce 0017.8 - 0018.8
2019/14 HR 2019-02-18 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/12 HR 2019-02-11 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/11 HR 2019-04-23 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1333.0 - 1433.0
2019/11 HR 2019-02-08 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/10 HR 2019-02-04 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/8 HR 2019-01-28 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/6 HR 2019-01-21 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/5 HR 2019-01-18 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/3 HR 2019-01-11 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2019/1 HR 2019-01-02 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/125 HR 2018-12-28 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/124 HR 2018-12-24 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/121 HR 2018-12-18 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0022.0 - 0040.0
2018/119 HR 2018-12-14 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/115 HR 2018-12-03 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/114 HR 2018-11-29 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/112 HR 2018-11-26 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/111 HR 2018-11-23 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/107 HR 2018-11-19 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/106 HR 2018-11-16 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0022.0 - 0125.0
2018/105 HR 2018-11-12 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/103 HR 2018-11-07 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/101 HR 2018-10-31 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/100 HR 2018-10-29 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/98 HR 2018-10-22 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/96 HR 2018-10-19 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/95 HR 2018-10-15 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/93 HR 2018-10-09 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/92 HR 2018-10-05 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/91 HR 2018-10-04 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0022.0 - 0030.0
2018/90 HR 2018-10-01 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/89 HR 2018-09-28 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/88 HR 2018-09-24 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/87 HR 2018-09-21 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/82 HR 2018-09-17 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/81 HR 2018-09-14 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/79 HR 2018-09-10 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/77 HR 2018-09-07 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/76 HR 2018-09-04 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/75 HR 2018-09-03 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0022.0 - 0045.0
2018/73 HR 2018-08-27 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/72 HR 2018-08-24 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/69 HR 2018-08-17 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/68 HR 2018-08-13 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/65 HR 2018-08-06 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/63 HR 2018-07-30 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/62 HR 2018-07-27 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/61 HR 2018-07-23 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/60 HR 2018-07-20 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/58 HR 2018-07-16 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/57 HR 2018-07-13 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/55 HR 2018-07-10 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/53 HR 2018-07-06 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/51 HR 2018-07-02 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/50 HR 2018-06-29 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0022.0 - 0125.0
2018/49 HR 2018-06-26 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/46 HR 2018-06-21 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/43 HR 2018-06-18 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/40 HR 2018-11-20 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1295.5 - 1333.0
2018/38 HR 2018-11-14 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1295.5 - 1333.0
2018/37 HR 2018-06-04 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/36 HR 2018-06-01 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/35 HR 2018-05-28 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2018/34 HR 2018-10-24 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1295.5 - 1333.0
2018/33 HR 2018-10-23 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1433.0 - 1333.0
2018/23 HR 2018-08-22 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1333.0 - 1433.0
2018/16 HR 2018-07-25 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1433.0 - 1333.0
2018/11 HR 2018-07-04 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1295.5 - 1332.4
2018/10 HR 2018-07-05 - 9999-12-31 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 1433.0 - 1333.0
2018/1 HR 2018-01-02 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0

Rkm:0 km