X

Správy pre vodcov plavidiel


ID správy Štát Platné od - do Predmet Dôvody poloha (rkm) Mapa
2020/85 AT 2020-07-22 - 2020-07-23 oznámenie práce 1921.2 - -
2020/82 AT 2020-07-14 - 2020-07-15 oznámenie práce 1928.9 - -
2020/81 AT 2020-07-08 - 2020-07-31 oznámenie inšpekcia 1930.4 - -
1928.9 - -
0005.9 - -
1931.7 - -
2020/80 AT 2020-07-01 - 2020-07-16 oznámenie opravy 1949.4 - -
2020/76 AT 2020-06-17 - oznámenie 1916.0 - 1932.0
2020/74 AT 2020-06-12 - 2020-12-31 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) zdravotné riziko 2201.0 - 1878.0
2020/73 AT 2020-07-01 - 2020-07-15 oznámenie 2046.0 - 2048.0
2046.0 - 2048.0
2020/70 AT 2020-06-09 - oznámenie opravy 1949.4 - -
2020/64 AT 2020-06-08 - 2020-07-31 oznámenie práce 1931.2 - -
2020/51 AT 2020-05-07 - 2020-08-07 oznámenie práce 1998.1 - -
2020/47 AT 2020-05-11 - 2020-07-31 oznámenie práce 2003.5 - -
2020/43 AT 2020-04-27 - 2020-12-31 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) lokálne pravidlá plavby 1979.1 - 1982.0
2020/30 AT 2020-03-09 - 2020-07-31 oznámenie práce 0005.1 - 0007.4
2020/3 AT 2020-01-16 - najnižšia nameraná hĺbka 1872.8 - 2035.0
2019/168 AT 2020-01-08 - 2020-12-23 oznámenie práce 1914.0 - 1920.4
2019/166 AT 2020-02-05 - 2020-12-31 oznámenie stavebné práce 1918.4 - 1918.8
1918.5 - -
2019/165 AT 2020-01-07 - 2020-12-31 oznámenie bagrovacie práce 1999.4 - 2003.1
2019/140 AT 2019-10-18 - oznámenie naplaveniny 2131.8 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2020-12-31 oznámenie stavebné práce 2136.5 - 2136.7
2019/26 AT 2019-04-04 - 2020-12-31 oznámenie práce 2136.0 - 2137.0
2136.0 - 2137.0
2018/75 AT 2018-08-01 - 2020-12-31 oznámenie stavebné práce 2132.4 - 2136.1
2133.8 - -
2132.4 - 2136.1
2018/50 AT 2018-06-01 - 2020-12-31 oznámenie stavebné práce 2126.7 - 2128.7
2126.7 - 2128.7
2015/71 AT 2015-06-15 - lokálne pravidlá plavby 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1872.8 - 2223.1
2020/46 SK 2020-07-08 - oznámenie bagrovacie práce 0034.0 - 0032.0
2020/45 SK 2020-07-07 - oznámenie bagrovacie práce 1864.7 - 1864.3
2020/32 SK 2020-06-17 - 2020-12-01 oznámenie opravy 1869.1 - -
2020/27 SK 2020-06-16 - oznámenie bagrovacie práce 1786.9 - 1785.9
2020/2 SK 2020-02-06 - oznámenie Iné 0008.3 - -
2018/74 SK 2018-07-13 - práce práce 1860.4 - 1860.1
2020/30 HR 2020-07-08 - 2020-07-14 najnižšia nameraná hĺbka sondovacie práce 0515.9 - 0583.5
2020/19 HR 2020-02-17 - 2020-12-31 práce práce 0021.2 - 0021.8
0014.3 - 0014.8
2020/15 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné 0000.0 - 0125.0
2020/14 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné 0000.0 - 0125.0
2020/11 HR 2020-01-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné 1295.5 - 1433.0
2020/10 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné 1295.5 - 1433.0
2020/6 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné
2020/5 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 oznámenie Iné
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 práce práce 0017.8 - 0018.8

Rkm:0 km