Správy pre vodcov plavidiel icon
X

Správy pre vodcov plavidiel


ID správy Štát Platné od - do Predmet Dôvody poloha (rkm) Mapa
2023/103 AT 2023-09-25 - 2023-10-02 oznámenie bagrovacie práce 1912.4 - 1911.4
2023/101 AT 2023-09-26 - 2023-10-20 oznámenie bagrovacie práce 2014.0 - 2013.5
2023/100 AT 2023-09-26 - 2023-09-28 oznámenie inšpekcia 2133.5 - -
2023/99 AT 2023-10-02 - 2023-10-31 oznámenie inšpekcia 2127.6 - -
2023/98 AT 2023-10-06 - 2023-10-07 oznámenie práce s ohňom 2134.9 - 2134.2
2023/97 AT 2023-09-12 - 2023-10-27 oznámenie naplaveniny 2163.7 - 2163.1
2162.6 - 2162.4
2147.7 - 2147.3
2146.7 - 2146.4
2119.4 - 2119.0
2096.4 - 2096.1
2094.4 - 2093.9
2036.8 - 2036.6
2038.1 - 2037.8
2038.0 - 2037.8
2038.1 - 2037.9
1979.8 - 1979.4
1979.8 - 1979.5
2023/92 AT 2023-08-31 - 2023-09-30 oznámenie aktualizácia Inland ECDIS 1872.7 - 2223.1
2023/90 AT 2023-08-30 - 2023-09-30 varovanie vysoký vodný stav 2223.1 - 1872.7
2023/87 AT 2023-09-18 - 2023-12-22 oznámenie stavebné práce 2009.7 - 2008.8
2009.1 - -
2023/86 AT 2023-09-25 - 2023-10-13 oznámenie stavebné práce 2034.1 - 2033.5
2033.8 - -
2023/82 AT 2023-08-28 - 2023-10-16 oznámenie bagrovacie práce 1885.0 - 1884.2
2023/80 AT 2023-08-23 - 2023-09-29 oznámenie bagrovacie práce 1888.3 - 1887.7
2023/78 AT 2023-08-28 - 2023-09-29 oznámenie stavebné práce 2177.5 - 2179.0
2023/76 AT 2023-08-22 - 2023-09-30 oznámenie bagrovacie práce 1880.0 - 1878.8
2023/75 AT 2023-08-21 - 2023-09-30 oznámenie bagrovacie práce 2107.0 - 2108.4
2023/72 AT 2023-08-28 - 2023-11-10 oznámenie inšpekcia 1916.8 - -
2023/59 AT 2023-07-10 - oznámenie 1879.6 - 1879.2
2023/51 AT 2023-07-03 - 2023-12-31 oznámenie bagrovacie práce 2045.8 - 2046.5
2023/48 AT 2023-06-20 - 2023-09-30 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) nový objekt 2129.1 - -
1895.0 - -
2023/44 AT 2023-06-21 - 2024-06-21 oznámenie obmedzenia 0007.0 - 0006.3
0006.6 - -
2023/40 AT 2023-03-29 - 2023-12-22 oznámenie bagrovacie práce 1999.0 - 2003.1
2022/87 AT 2022-08-04 - oznámenie obmedzenia 2162.8 - -
2022/36 AT 2022-03-24 - oznámenie opravy 1998.1 - -
2021/36 AT 2021-04-12 - 2023-10-31 oznámenie práce 2018.3 - 2016.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2023-12-31 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2023-12-31 oznámenie opravy 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2023-12-31 oznámenie stavebné práce 2136.5 - 2136.7
2023/145 SK 2023-09-30 - 2023-10-01 oznámenie 0031.8 - 0035.1
2023/133 SK 2023-10-03 - 2023-10-03 oznámenie opravy 0008.3 - -
2023/120 SK 2023-08-24 - oznámenie práce 0035.6 - 0035.3
2023/119 SK 2023-08-22 - oznámenie bagrovacie práce 1879.0 - 1879.6
1880.2 - 1878.5
2023/98 SK 2023-08-02 - oznámenie bagrovacie práce 1864.4 - 1863.8
2023/63 SK 2023-06-22 - oznámenie naplaveniny 1865.0 - 1863.0
1863.7 - 1864.5
2022/3 SK 2022-03-09 - 2023-12-31 oznámenie opravy 0008.3 - -
2023/66 HR 2023-09-18 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0125.0
2023/61 HR 2023-08-25 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0125.0
2023/30 HR 2023-09-20 - 2024-06-15 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 0366.3 - 0366.8
2023/29 HR 2023-09-20 - 2023-09-27 najnižšia nameraná hĺbka sondovacie práce 0343.0 - 0475.0
2023/16 HR 2023-09-20 - 2023-09-30 udalosť špeciálna preprava 1433.0 - 1295.5
2023/15 HR 2023-08-29 - 2025-12-31 práce práce 1331.0 - 1333.0
2023/2 HR 2023-02-16 - 2023-12-31 práce práce 1425.4 - 1425.3
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/48 HR 2021-11-23 - 2024-01-26 práce bagrovacie práce 1313.0 - 1315.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 práce práce 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 práce práce 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 práce práce 0017.8 - 0018.8
2023/80 HU 2023-09-21 - 2023-10-08 oznámenie udalosť 1650.0 - 1654.0
2023/79 HU 2023-09-08 - 2023-11-01 oznámenie práce pod vodou 1644.0 - 1644.2
2023/75 HU 2023-08-23 - 2024-01-20 oznámenie práce 1479.2 - 1479.5
1479.9 - -
2023/59 HU 2023-08-04 - 2024-04-01 oznámenie práce 1449.5 - 1449.8
2023/52 HU 2023-07-20 - 2024-07-31 oznámenie bagrovacie práce 1736.2 - 1736.7
2023/46 HU 2023-07-06 - 2023-12-31 oznámenie práce 1673.6 - 1674.6
2023/33 HU 2023-06-14 - 2024-01-01 oznámenie práce 1525.0 - 1526.0
2023/28 HU 2023-06-02 - oznámenie Iné 1750.4 - 1750.6
2023/26 HU 2023-05-19 - oznámenie zmena značenia 1708.0 - 1791.0
2023/25 HU 2023-05-19 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1708.0 - 1791.0
2023/23 HU 2023-05-12 - 2023-12-31 oznámenie práce 1621.8 - 1622.0
2023/22 HU 2023-05-12 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1708.0 - 1810.8
2023/19 HU 2023-05-05 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1433.1 - 1810.8
2023/14 HU 2023-04-14 - 2023-11-01 oznámenie práce 1635.5 - 1636.5
2023/10 HU 2023-03-24 - 2024-01-01 oznámenie bagrovacie práce 1610.8 - 1611.0
2023/4 HU 2023-01-23 - oznámenie zúženie vodnej cesty 1557.2 - 1558.0
2023/3 HU 2023-01-17 - oznámenie zúženie vodnej cesty 1637.7 - 1637.9
2023/2 HU 2023-01-18 - oznámenie práce 1448.7 - 1449.0
2022/136 HU 2022-12-21 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
2022/133 HU 2022-12-21 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2022/132 HU 2022-12-21 - oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2022/130 HU 2022-12-08 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1554.0 - 1556.0
2022/128 HU 2022-12-02 - správa bola zrušená zmeny v plavebnej dráhe 1554.0 - 1556.0
2022/127 HU 2022-11-25 - oznámenie zúženie vodnej cesty 1520.0 - 1521.0
2022/123 HU 2022-11-15 - 2025-11-03 oznámenie zúženie vodnej cesty 1433.1 - 1810.8
2022/109 HU 2022-09-29 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1639.8 - 1640.0
1640.2 - -
2022/101 HU 2022-09-07 - oznámenie zneškodňovanie výbušnín 1646.0 - 1647.0
2022/100 HU 2022-09-02 - oznámenie obmedzenia 1468.0 - 1469.0
2022/91 HU 2022-08-20 - oznámenie Iné 1642.1 - 1653.0
2022/88 HU 2022-08-17 - oznámenie Iné 1632.8 - 1659.8
1643.1 - -
2022/83 HU 2022-08-12 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/82 HU 2022-08-12 - oznámenie nízky vodný stav 1433.1 - 1810.8
2022/81 HU 2022-08-09 - oznámenie práce 1678.0 - 1680.0
2022/73 HU 2022-08-02 - oznámenie obmedzenia 1646.9 - 1647.1
1647.0 - -
2022/62 HU 2022-06-29 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/54 HU 2022-06-09 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 oznámenie vodný stav pri ktorom je zakázaná plavba 1433.1 - 1810.8
2022/47 HU 2022-05-17 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1433.1 - 1708.0
2022/32 HU 2022-04-13 - oznámenie obmedzenia 0001.0 - -
2022/27 HU 2022-03-26 - oznámenie práce 1448.7 - 1449.0
2022/3 HU 2022-01-13 - oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2021/109 HU 2021-10-13 - oznámenie zmena značenia 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - oznámenie Iné 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 oznámenie Iné 1647.1 - 1647.3
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - oznámenie Iné 1643.2 - 1643.4
2021/12 HU 2021-03-12 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
2020/79 HU 2020-11-16 - oznámenie Iné 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - oznámenie zmena značenia 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - oznámenie Iné 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1660.0 - 1630.0
2020/16 HU 2020-03-25 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1651.9 - 1652.0
2019/9 HU 2019-02-28 - oznámenie zmena značenia 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - oznámenie Iné 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1654.5 - 1640.0
2023/33 RS 2023-10-05 - 2023-10-08 varovanie udalosť 1045.0 - 1043.0
2023/32 RS 2023-09-29 - 2023-10-01 varovanie udalosť 1045.0 - 1043.0
2023/31 RS 2023-09-06 - 2023-12-30 bagrovacie práce bagrovacie práce 1065.8 - 1066.2
2023/22 RS 2023-07-07 - 9999-12-31 zákaz vlnobitia a sania obmedzenia 1255.0 - 1265.0
2023/16 RS 2023-06-20 - 2023-10-31 zmeny na vodnej ceste zmena značenia 1236.0 - 1238.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 práce práce 0858.0 - 0868.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 práce práce 0858.0 - 0868.0
2023/11 RS 2023-05-19 - 9999-12-31 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 0956.0 - 0956.0
2023/3 RS 2023-04-14 - 2024-04-14 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1048.0 - 1048.0
2023/93 BG 2023-09-21 - 2023-10-13 zmena značenia zmena značenia 0606.5 - 0522.5
2023/66 BG 2023-07-21 - 2030-07-21 lokálne pravidlá plavby obmedzenia 0645.0 - 0375.0
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 bagrovacie práce bagrovacie práce 0492.5 - 0490.5
2023/218 RO 2023-08-09 - 2024-02-09 oznámenie lokálne pravidlá plavby 0000.0 - 0065.0
0000.0 - 0027.0
2023/198 RO 2023-05-25 - oznámenie Iné 0120.4 - 0237.0
0151.3 - -
2023/190 RO 2023-05-17 - oznámenie Iné 0000.0 - 1075.0
2023/186 RO 2023-05-14 - oznámenie poveternostné podmienky 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/184 RO 2023-05-12 - oznámenie poveternostné podmienky 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/182 RO 2023-05-11 - oznámenie obmedzenia 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/180 RO 2023-04-06 - Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 1044.0 - 1048.0
1048.0 - -
2023/178 RO 2023-05-15 - 2023-12-31 oznámenie bagrovacie práce 0173.0 - 0175.0
0173.5 - -
2023/156 RO 2023-02-09 - oznámenie bagrovacie práce 0168.0 - 0170.0
0169.5 - -
2023/152 RO 2023-02-08 - oznámenie obmedzenia 0000.0 - 0096.3
2023/150 RO 2023-01-01 - 2024-01-03 oznámenie Iné 0160.0 - 0237.0
0171.0 - -
2023/140 RO 2023-01-03 - 2024-01-01 oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0120.4 - 0160.0
0154.0 - -
2022/78 RO 2022-11-14 - Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 0930.0 - 1075.0
0930.0 - 0930.0
2022/52 RO 2022-10-11 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/46 RO 2022-10-03 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/40 RO 2022-10-07 - 2023-10-07 varovanie obmedzenie pod vodou 0043.0 - 0044.0
2022/34 RO 2022-09-28 - oznámenie Iné 0930.0 - 0930.0
2022/33 RO 2022-09-07 - oznámenie bagrovacie práce 0156.0 - 0157.0
2022/32 RO 2022-09-02 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0148.2
0148.8 - -
2022/29 RO 2022-08-25 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0148.2
0149.0 - -
2022/28 RO 2022-08-24 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0148.2
0148.2 - -
2022/27 RO 2022-08-05 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0120.4 - 0160.0
0150.0 - -
2022/25 RO 2022-08-05 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0150.0 - 0153.0
0150.0 - -
2022/24 RO 2022-08-04 - oznámenie bagrovacie práce 0140.8 - 0150.0
0150.0 - -
2022/22 RO 2022-07-08 - oznámenie obmedzenia 0068.5 - 0068.5
0069.0 - -
2022/21 RO 2022-06-15 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2022/10 RO 2022-05-18 - oznámenie bagrovacie práce 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - oznámenie bagrovacie práce 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -