Správy pre vodcov plavidiel icon
X

Správy pre vodcov plavidiel


ID správy Štát Platné od - do Predmet Dôvody poloha (rkm) Mapa
2024/31 AT 2024-02-19 - 2024-03-04 oznámenie stavebné práce 1926.9 - -
2024/30 AT 2024-02-16 - 2024-02-23 oznámenie bagrovacie práce 2130.3 - 2131.3
2123.0 - 2122.0
2130.7 - -
2024/28 AT 2024-02-13 - 2024-02-23 oznámenie bagrovacie práce 2132.5 - 2131.5
2123.1 - 2123.6
2131.7 - -
2024/26 AT 2024-02-19 - 2024-04-19 oznámenie stavebné práce 1998.1 - 1998.3
2024/24 AT 2024-02-19 - 2024-12-31 oznámenie stavebné práce 1924.9 - -
2024/23 AT 2024-02-06 - 2024-03-15 oznámenie bagrovacie práce 2164.8 - 2161.9
2024/22 AT 2024-01-31 - 2024-12-31 oznámenie bagrovacie práce 2045.8 - 2046.5
2024/21 AT 2024-02-12 - 2024-03-29 oznámenie inšpekcia 1916.8 - -
2024/19 AT 2024-02-12 - 2024-03-29 oznámenie inšpekcia 1914.3 - -
2024/18 AT 2024-02-12 - 2024-03-29 oznámenie práce 0000.6 - 0000.8
0000.1 - -
2024/17 AT 2024-02-01 - 2024-05-31 oznámenie práce 1884.6 - 1884.2
1884.4 - -
2024/15 AT 2024-01-22 - 2024-12-13 oznámenie práce 1912.3 - 1921.0
2024/14 AT 2024-01-22 - 2024-02-23 oznámenie bagrovacie práce 2112.1 - 2111.8
2110.3 - 2109.4
2024/10 AT 2024-02-22 - 2024-02-24 oznámenie práce 1883.9 - 1882.8
2024/8 AT 2024-02-19 - 2024-03-08 oznámenie práce 0007.2 - 0017.0
2024/5 AT 2024-01-09 - oznámenie naplaveniny 2128.0 - -
2130.6 - -
2131.7 - -
2024/3 AT 2024-01-08 - 2024-05-17 oznámenie opravy 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2024/1 AT 2024-01-08 - 2024-02-22 oznámenie bagrovacie práce 2091.5 - 2095.7
2023/142 AT 2024-01-15 - 2024-02-29 oznámenie stavebné práce 2131.3 - -
2023/139 AT 2023-12-11 - 2024-03-29 oznámenie stavebné práce 1917.0 - 1919.0
2023/124 AT 2023-11-20 - 2024-03-31 oznámenie opravy 2119.7 - -
2023/107 AT 2023-11-06 - 2024-03-31 oznámenie práce 1980.5 - -
2023/59 AT 2023-07-10 - oznámenie 1879.6 - 1879.2
2023/44 AT 2023-10-03 - 2024-06-21 oznámenie obmedzenia 0007.0 - 0006.3
0006.6 - -
2022/87 AT 2022-08-04 - oznámenie obmedzenia 2162.8 - -
2022/36 AT 2022-03-24 - oznámenie opravy 1998.1 - -
2021/4 AT 2021-01-09 - 2024-12-31 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2024-12-31 oznámenie opravy 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2024/2 SK 2024-02-06 - oznámenie bagrovacie práce 1877.4 - 1877.1
2023/63 SK 2023-06-22 - oznámenie naplaveniny 1865.0 - 1863.0
1863.7 - 1864.5
2023/84 HR 2023-12-07 - 2024-02-29 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0125.0
2023/66 HR 2023-09-18 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0125.0
2023/61 HR 2023-08-25 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0125.0
2023/30 HR 2023-09-20 - 2024-06-15 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 0366.3 - 0366.8
2023/15 HR 2023-08-29 - 2025-12-31 práce práce 1331.0 - 1333.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 dostupná hĺbka sondovacie práce 0000.0 - 0022.0
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 práce práce 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 práce práce 0017.8 - 0018.8
2024/12 HU 2024-02-16 - 2024-02-24 oznámenie Iné 1598.2 - 1602.0
2024/11 HU 2024-02-16 - 2025-03-01 oznámenie bagrovacie práce 1610.7 - 1611.2
2024/10 HU 2024-02-14 - 2024-03-03 oznámenie obmedzenia 1519.0 - 1521.0
2024/9 HU 2024-02-15 - 2024-03-16 oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2024/8 HU 2024-02-15 - 2024-02-25 oznámenie udalosť 1679.0 - 1679.5
2024/7 HU 2024-02-02 - 2027-02-03 oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2024/6 HU 2024-02-02 - 2027-02-03 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1621.0 - 1668.0
2024/4 HU 2024-01-26 - 2024-06-01 oznámenie práce 1462.0 - 1462.5
2024/2 HU 2024-01-22 - 2025-01-01 oznámenie práce 1642.2 - 1642.5
0058.0 - -
2023/101 HU 2023-12-22 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2023/95 HU 2023-11-24 - 2024-04-01 oznámenie práce pod vodou 1757.8 - 1758.0
1759.6 - -
2023/88 HU 2023-10-31 - 2024-03-16 oznámenie práce 1639.8 - 1639.9
1640.1 - -
1640.1 - -
2023/86 HU 2023-10-20 - oznámenie nízky vodný stav 1575.8 - 1576.8
2023/85 HU 2023-10-17 - 2024-06-01 oznámenie Iné 1479.4 - 1479.5
2023/59 HU 2023-08-04 - 2024-04-01 oznámenie práce 1449.5 - 1449.8
2023/52 HU 2023-07-20 - 2024-07-31 oznámenie bagrovacie práce 1736.2 - 1736.7
2023/28 HU 2023-06-02 - oznámenie Iné 1750.4 - 1750.6
2023/26 HU 2023-05-19 - oznámenie zmena značenia 1708.0 - 1791.0
2023/25 HU 2023-05-19 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1708.0 - 1791.0
2023/22 HU 2023-05-12 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1708.0 - 1810.8
2023/19 HU 2023-05-05 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1433.1 - 1810.8
2023/4 HU 2023-01-23 - oznámenie zúženie vodnej cesty 1557.2 - 1558.0
2023/3 HU 2023-01-17 - oznámenie zúženie vodnej cesty 1637.7 - 1637.9
2023/2 HU 2023-01-18 - oznámenie práce 1448.7 - 1449.0
2022/136 HU 2022-12-21 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
2022/133 HU 2022-12-21 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2022/132 HU 2022-12-21 - oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2022/130 HU 2022-12-08 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1554.0 - 1556.0
2022/128 HU 2022-12-02 - správa bola zrušená zmeny v plavebnej dráhe 1554.0 - 1556.0
2022/127 HU 2022-11-25 - oznámenie zúženie vodnej cesty 1520.0 - 1521.0
2022/123 HU 2022-11-15 - 2025-11-03 oznámenie zúženie vodnej cesty 1433.1 - 1810.8
2022/109 HU 2022-09-29 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1639.8 - 1640.0
1640.2 - -
2022/101 HU 2022-09-07 - oznámenie zneškodňovanie výbušnín 1646.0 - 1647.0
2022/100 HU 2022-09-02 - oznámenie obmedzenia 1468.0 - 1469.0
2022/91 HU 2022-08-20 - oznámenie Iné 1642.1 - 1653.0
2022/88 HU 2022-08-17 - oznámenie Iné 1632.8 - 1659.8
1643.1 - -
2022/83 HU 2022-08-12 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/82 HU 2022-08-12 - oznámenie nízky vodný stav 1433.1 - 1810.8
2022/81 HU 2022-08-09 - oznámenie práce 1678.0 - 1680.0
2022/73 HU 2022-08-02 - oznámenie obmedzenia 1646.9 - 1647.1
1647.0 - -
2022/62 HU 2022-06-29 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/54 HU 2022-06-09 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 oznámenie vodný stav pri ktorom je zakázaná plavba 1433.1 - 1810.8
2022/47 HU 2022-05-17 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1433.1 - 1708.0
2022/32 HU 2022-04-13 - oznámenie obmedzenia 0001.0 - -
2022/27 HU 2022-03-26 - oznámenie práce 1448.7 - 1449.0
2022/3 HU 2022-01-13 - oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 oznámenie Iné 1433.1 - 1810.8
2021/109 HU 2021-10-13 - oznámenie zmena značenia 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - oznámenie Iné 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 oznámenie Iné 1647.1 - 1647.3
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - oznámenie Iné 1643.2 - 1643.4
2021/12 HU 2021-03-12 - oznámenie zmena značenia 1560.0 - 1708.0
2020/79 HU 2020-11-16 - oznámenie Iné 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - oznámenie zmena značenia 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - oznámenie Iné 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1660.0 - 1630.0
2020/16 HU 2020-03-25 - oznámenie zmeny v plavebnej dráhe 1651.9 - 1652.0
2019/9 HU 2019-02-28 - oznámenie zmena značenia 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - oznámenie Iné 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1654.5 - 1640.0
2024/4 RS 2024-02-18 - 2024-12-31 bagrovacie práce bagrovacie práce 1058.2 - 1058.2
2024/3 RS 2024-02-09 - 2024-04-30 bagrovacie práce bagrovacie práce 1238.0 - 1236.0
2023/41 RS 2023-11-03 - 9999-12-31 varovanie poveternostné podmienky 1040.0 - 1096.0
2023/37 RS 2023-10-16 - 2024-07-17 práce stavebné práce 0862.6 - 0862.8
2023/22 RS 2023-07-07 - 9999-12-31 zákaz vlnobitia a sania obmedzenia 1255.0 - 1265.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 práce práce 0858.0 - 0868.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 práce práce 0858.0 - 0868.0
2023/11 RS 2023-05-19 - 9999-12-31 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 0956.0 - 0956.0
2023/3 RS 2023-04-14 - 2024-04-14 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1048.0 - 1048.0
2024/15 BG 2024-02-20 - 2024-03-08 zmena značenia 0393.5 - 0385.4
2024/14 BG 2024-02-19 - 2024-03-19 bagrovacie práce bagrovacie práce 0693.0 - 0690.3
2024/13 BG 2024-02-16 - 2024-03-02 zmeny na vodnej ceste zmeny v plavebnej dráhe 0552.0 - 0525.7
2024/12 BG 2024-02-15 - 2024-02-29 zmena značenia zmeny v plavebnej dráhe 0544.7 - 0488.7
2024/11 BG 2024-02-07 - 2024-02-29 zmena značenia Iné 0541.5 - 0545.5
2024/9 BG 2024-02-02 - 2024-03-02 bagrovacie práce bagrovacie práce 0783.0 - 0782.0
2023/66 BG 2023-07-21 - 2030-07-21 lokálne pravidlá plavby obmedzenia 0645.0 - 0375.0
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 bagrovacie práce bagrovacie práce 0492.5 - 0490.5
2024/294 RO 2024-02-12 - 2024-12-31 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 0000.0 - 1075.0
2024/292 RO 2024-02-12 - 2034-02-12 oznámenie obmedzenie pod vodou 0302.0 - 0303.0
2024/290 RO 2024-02-01 - 2024-12-31 oznámenie bagrovacie práce 0167.0 - 0185.0
0169.5 - -
2024/288 RO 2024-01-09 - 2024-03-01 varovanie vysoký vodný stav 0100.0 - 0101.9
2024/286 RO 2024-01-04 - 2024-12-31 oznámenie Iné 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2024/284 RO 2024-01-01 - 2024-12-31 oznámenie Iné 0160.0 - 0237.0
0001.0 - 0010.0
0001.0 - 0010.0
0170.7 - -
2023/280 RO 2023-11-28 - oznámenie poveternostné podmienky 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/276 RO 2023-11-21 - Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0285.0 - 0330.0
0314.7 - -
2023/274 RO 2023-11-11 - 2024-11-11 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1040.0 - 1050.0
1048.0 - -
2023/272 RO 2023-11-01 - oznámenie bagrovacie práce 0146.7 - -
2023/266 RO 2023-10-13 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0022.2 - 0075.9
0079.6 - -
2023/264 RO 2023-10-17 - 2024-03-30 oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0000.0 - 1075.0
2023/262 RO 2023-10-13 - 2024-03-30 oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0103.7 - 0103.7
0103.7 - -
2023/260 RO 2023-10-18 - 2024-03-30 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0000.0 - 1075.0
2023/258 RO 2023-10-18 - 2024-03-30 oznámenie lokálne pravidlá plavby 0063.0 - 0072.2
0070.0 - -
2023/256 RO 2023-11-01 - 2024-03-31 oznámenie lokálne pravidlá plavby 0929.0 - 0933.0
0929.2 - -
2023/254 RO 2023-10-07 - varovanie obmedzenie pod vodou 0043.0 - 0044.0
2023/252 RO 2023-10-13 - 2024-10-13 oznámenie udalosť 0000.0 - 0065.0
0000.0 - 0027.0
2023/250 RO 2023-10-13 - 2024-04-30 oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0150.0 - 0150.0
0151.3 - -
2023/244 RO 2023-10-11 - 2024-03-31 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 0945.0 - 1014.0
0953.9 - -
2023/242 RO 2023-10-11 - 2024-03-31 oznámenie Iné 0161.0 - 0237.0
0171.0 - -
2023/240 RO 2023-10-09 - 2024-04-01 Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1014.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/198 RO 2023-05-25 - oznámenie Iné 0120.4 - 0237.0
0151.3 - -
2023/190 RO 2023-05-17 - oznámenie Iné 0000.0 - 1075.0
2023/186 RO 2023-05-14 - oznámenie poveternostné podmienky 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/184 RO 2023-05-12 - oznámenie poveternostné podmienky 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/182 RO 2023-05-11 - oznámenie obmedzenia 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/180 RO 2023-04-06 - Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 1044.0 - 1048.0
1048.0 - -
2023/156 RO 2023-02-09 - oznámenie bagrovacie práce 0168.0 - 0170.0
0169.5 - -
2023/152 RO 2023-02-08 - oznámenie obmedzenia 0000.0 - 0096.3
2022/78 RO 2022-11-14 - Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) Iné 0930.0 - 1075.0
0930.0 - 0930.0
2022/52 RO 2022-10-11 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/46 RO 2022-10-03 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/34 RO 2022-09-28 - oznámenie Iné 0930.0 - 0930.0
2022/33 RO 2022-09-07 - oznámenie bagrovacie práce 0156.0 - 0157.0
2022/32 RO 2022-09-02 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0148.2
0148.8 - -
2022/29 RO 2022-08-25 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0148.2
0149.0 - -
2022/28 RO 2022-08-24 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0148.2
0148.2 - -
2022/27 RO 2022-08-05 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0120.4 - 0160.0
0150.0 - -
2022/25 RO 2022-08-05 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0150.0 - 0153.0
0150.0 - -
2022/24 RO 2022-08-04 - oznámenie bagrovacie práce 0140.8 - 0150.0
0150.0 - -
2022/22 RO 2022-07-08 - oznámenie obmedzenia 0068.5 - 0068.5
0069.0 - -
2022/21 RO 2022-06-15 - oznámenie bagrovacie práce 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2022/10 RO 2022-05-18 - oznámenie bagrovacie práce 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - oznámenie bagrovacie práce 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -