X

Správy pre vodcov plavidiel


ID správy Štát Platné od - do Predmet Dôvody poloha (rkm) Mapa
2021/11 AT 2021-01-26 - 2021-01-28 oznámenie práce 1883.9 - 1882.8
2021/7 AT 2021-01-25 - 2021-02-02 oznámenie bagrovacie práce 2001.8 - 2001.8
2003.0 - 2003.0
2021/6 AT 2021-01-19 - 2021-01-29 oznámenie bagrovacie práce 1972.4 - 1972.4
2021/5 AT 2021-02-08 - 2021-03-15 oznámenie stavebné práce 2133.6 - 2134.2
2136.1 - 2132.5
2021/4 AT 2021-01-09 - 2021-02-07 oznámenie lokálne pravidlá plavby 1916.0 - 1932.0
2021/3 AT 2021-01-18 - 2021-12-23 oznámenie práce 1914.0 - 1920.4
2021/1 AT 2021-01-18 - 2021-06-02 oznámenie práce 2128.9 - 2129.2
2129.1 - -
2020/158 AT 2021-01-07 - 2021-03-31 oznámenie práce 0000.6 - 0000.8
0000.1 - -
2020/155 AT 2021-01-04 - 2021-12-31 oznámenie bagrovacie práce 1999.4 - 2003.1
2020/141 AT 2020-12-19 - 2021-01-31 oznámenie bagrovacie práce 2080.8 - 2075.0
2020/139 AT 2020-11-16 - 2021-01-31 oznámenie práce 2133.3 - 2134.2
2134.2 - -
2020/137 AT 2020-11-16 - 2021-01-31 správa bola zrušená práce 2128.2 - 2129.7
2128.6 - -
2129.1 - -
2129.5 - -
2020/123 AT 2020-10-06 - 2021-01-28 oznámenie bagrovacie práce 1964.5 - 1965.5
2020/121 AT 2020-10-12 - 2021-03-31 oznámenie práce 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2020/118 AT 2020-09-22 - 2021-03-31 oznámenie opravy 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/117 AT 2020-09-18 - 2021-02-28 oznámenie stavebné práce 1978.9 - -
2020/76 AT 2020-06-17 - oznámenie 1916.0 - 1932.0
2020/70 AT 2020-06-09 - oznámenie opravy 1949.4 - -
2020/3 AT 2020-01-16 - najnižšia nameraná hĺbka 1872.8 - 2035.0
2019/166 AT 2020-01-07 - 2021-06-01 oznámenie stavebné práce 1918.4 - 1918.8
1918.2 - -
2019/140 AT 2019-10-18 - oznámenie naplaveniny 2131.8 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2021-12-31 oznámenie stavebné práce 2136.5 - 2136.7
2018/75 AT 2018-08-01 - 2021-06-30 oznámenie stavebné práce 2132.4 - 2136.1
2133.8 - -
2018/50 AT 2018-06-01 - 2021-03-31 oznámenie stavebné práce 2126.7 - 2128.7
2015/71 AT 2015-06-15 - lokálne pravidlá plavby 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - oznámenie Informačná služba (netýka sa bezpečnosti ani plánovania plavby) 1872.8 - 2223.1
2018/74 SK 2018-07-13 - práce práce 1860.4 - 1860.1
2021/3 HR 2021-01-25 - 2021-02-01 dostupná hĺbka zmeny v plavebnej dráhe 1333.0 - 1295.5
2020/102 HR 2020-12-03 - 2021-02-03 práce práce 0012.3 - 0012.7
0014.0 - 0014.5
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 práce práce 0012.4 - 0013.7
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 práce práce 0017.8 - 0018.8
2020/61 HU 2020-08-24 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - oznámenie Iné 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - oznámenie lokálne pravidlá plavby 1660.0 - 1630.0
2021/6 BG 2021-01-25 - 2021-02-25 zmena značenia zmena značenia 0482.9 - 0456.0
2021/5 BG 2021-01-22 - 2021-02-22 zmena značenia zmena značenia 0461.3 - 0420.5
2021/4 BG 2021-01-21 - 2021-02-21 zmena značenia zmena značenia 0580.0 - 0562.0
2021/3 BG 2021-01-20 - 2021-02-20 zmena značenia zmena značenia 0554.6 - 0511.7
2021/2 BG 2021-01-07 - 2021-02-07 zmena značenia zmena značenia 0538.2 - 0500.0
2021/1 BG 2021-01-06 - 2021-02-06 zmena značenia zmena značenia 0475.8 - 0458.1

Rkm:0 km