X

Nadležni organi


Molimo, odaberite zemlju:

Granična policija Beli Manastir

Država: HR
Tip nadležnog organa: Border Police
Područje na kome važi određena nadležnost: 1433 - 1383
Adresa odgovornog tela: Međunarodni cestovni granični prijelaz Duboševica 0 Beli Manastir
Telefon: +385 31 238188
Fax: +385 31 238101
Mobilni:
Internet stranica: http://www.osjecko-baranjska.policija.hr
E-mail:
Radni dani Vreme trajanja
Ponedeljak -
Utorak -
Sreda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedelja -

Carina Osijek

Država: HR
Tip nadležnog organa: Customs
Područje na kome važi određena nadležnost: 1433 - 1347
Adresa odgovornog tela: Dravska 6 31000 Osijek
Telefon: +385 31 587 100
Fax: +385 31 587 101
Mobilni:
Internet stranica:
E-mail:
Radni dani Vreme trajanja
Ponedeljak -
Utorak -
Sreda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedelja -

Lučka kapetanija Vukovar

Država: HR
Tip nadležnog organa: Shipping Authority
Područje na kome važi određena nadležnost: 1433 - 1295
Adresa odgovornog tela: Županijska 62 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 441 538
Fax: +385 32 441 539
Mobilni:
Internet stranica:
E-mail:
Radni dani Vreme trajanja
Ponedeljak -
Utorak -
Sreda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedelja -

Lučka uprava Vukovar

Država: HR
Tip nadležnog organa: Shipping Authority
Područje na kome važi određena nadležnost: 1433 - 1295
Adresa odgovornog tela: Parobrodarska 5 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 450 255
Fax: +385 32 450 258
Mobilni:
Internet stranica: http://www.port-authority-vukovar.hr
E-mail: office@port-authority-vukovar.hr
Radni dani Vreme trajanja
Ponedeljak -
Utorak -
Sreda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedelja -

Luka Vukovar d.o.o.

Država: HR
Tip nadležnog organa: Shipping Authority
Područje na kome važi određena nadležnost: 1433 - 1295
Adresa odgovornog tela: Dunavski prilaz 8 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 441 730
Fax: +385 32 450 733
Mobilni:
Internet stranica: http://luka-vukovar.hr
E-mail: luka.vukovar@vu.t-com.hr
Radni dani Vreme trajanja
Ponedeljak -
Utorak -
Sreda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedelja -

Agencija za vodne putove

Država: HR
Tip nadležnog organa: Waterway Maintenance
Područje na kome važi određena nadležnost: 1433 - 1295
Adresa odgovornog tela: Parobrodarska 5 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 450 613
Fax: +385 32 450 653
Mobilni:
Internet stranica: http://www.vodniputovi.hr
E-mail: vodniputovi@vodniputovi.hr
Radni dani Vreme trajanja
Ponedeljak -
Utorak -
Sreda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedelja -

Rkm:0 km