X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2021/112 AT 2021-09-27 - 2021-10-01 Najava Bagerovanje 1918.5 - 1914.4
2021/111 AT 2021-09-27 - 2021-11-07 Najava Bagerovanje 1888.3 - 1887.7
2021/110 AT 2021-10-04 - 2021-10-04 Najava Radovi 1921.2 - -
1921.2 - -
2021/109 AT 2021-09-23 - 2021-10-04 Najava Ograničenja 1921.2 - -
2021/108 AT 2021-09-23 - 2021-10-31 Najava Bagerovanje 1885.0 - 1884.2
2021/107 AT 2021-09-27 - 2021-10-01 Najava Inspekcija 0011.7 - -
2021/105 AT 2021-09-30 - 2021-10-01 Najava Inspekcija 2135.1 - -
2021/104 AT 2021-09-15 - 2021-10-01 Najava Bagerovanje 1898.6 - 1897.9
2021/103 AT 2021-09-30 - 2021-09-30 Najava Događaj 1963.1 - 1964.3
2021/96 AT 2021-09-08 - 2021-10-01 Najava Inspekcija 1928.9 - -
0007.3 - -
0006.3 - -
0006.1 - -
0005.9 - -
0006.6 - -
0005.3 - -
0004.2 - -
2021/94 AT 2021-08-25 - 2021-09-30 Najava 2163.7 - 2163.1
2162.6 - 2162.2
2147.7 - 2147.3
2146.7 - 2146.2
2119.3 - 2119.0
2096.4 - 2096.1
2094.4 - 2094.0
2038.1 - 2037.8
2021/92 AT 2021-08-30 - 2021-10-08 Najava Radovi 1914.3 - -
2021/85 AT 2021-10-04 - 2022-03-04 Najava Popravka 1921.2 - -
2021/66 AT 2021-06-28 - 2021-12-17 Najava Radovi 0010.6 - 0010.8
0010.7 - -
2021/59 AT 2021-06-21 - 2021-10-01 Najava Radovi 1925.9 - 1926.1
1926.0 - -
2021/47 AT 2021-05-17 - 2022-12-20 Najava Radovi 2027.3 - 2026.4
2021/38 AT 2021-04-08 - 2021-12-31 Najava Plitka voda 2157.1 - -
2021/36 AT 2021-04-12 - 2022-10-31 Najava Radovi 2018.3 - 2016.2
2021/27 AT 2021-03-15 - 2021-10-29 Najava Radovi 2003.5 - -
2021/4 AT 2021-01-09 - 2021-09-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1916.0 - 1934.0
2021/3 AT 2021-01-18 - 2021-12-23 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2020/155 AT 2021-01-04 - 2021-12-31 Najava Bagerovanje 1999.4 - 2003.1
2020/118 AT 2020-09-22 - 2021-12-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/67 AT 2019-06-13 - 2021-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2021/123 SK 2021-09-28 - 2021-10-04 Najava Minimalno oticanje 1865.4 - 1853.0
0038.4 - 0008.3
2021/101 SK 2021-08-23 - Najava Bagerovanje 1750.5 - 1750.5
2021/88 SK 2021-08-09 - Najava Bagerovanje 0032.3 - 0031.6
2021/18 SK 2021-05-10 - Najava Bagerovanje 1863.7 - 1863.2
2021/12 SK 2021-04-13 - Najava Bagerovanje 1864.7 - 1864.1
2018/74 SK 2018-07-13 - Najava Radovi 1860.4 - 1860.1
2021/74 HR 2021-09-24 - 2021-12-15 Radovi Radovi 0021.2 - 0021.8
0014.3 - 0014.8
2021/66 HR 2021-09-01 - 2021-12-15 Radovi Radovi 0014.3 - 0014.8
0021.2 - 0021.8
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/36 HR 2021-09-21 - 2021-09-28 Najmanja izmerena dubina Taloženje 0515.9 - 0583.5
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/29 HR 2021-08-24 - 2021-12-31 Radovi Radovi 0515.9 - 0583.5
2021/28 HR 2021-09-08 - 2022-06-09 Posebne oznake Izmene plovnog puta 0366.3 - 0366.8
2021/26 HR 2021-07-26 - 2021-12-31 Radovi Radovi 1330.0 - 1332.0
2021/12 HR 2021-06-23 - 2021-12-31 Radovi Radovi 0374.0 - 0382.0
2021/8 HR 2021-03-24 - 2022-04-25 Radovi Radovi 0515.9 - 0583.5
2021/3 HR 2021-02-16 - 2021-12-31 Radovi Građevinski radovi 0465.0 - 0475.5
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2021/101 HU 2021-09-20 - 2021-10-08 Najava Ostalo 1790.4 - 1790.8
2021/100 HU 2021-09-20 - 2021-10-01 Najava Ostalo 1790.4 - 1790.8
2021/99 HU 2021-09-16 - 2021-10-23 Najava Bagerovanje 1639.3 - 1639.5
1639.6 - -
2021/98 HU 2021-09-15 - 2021-10-30 Najava Podvodni radovi 1642.4 - 1642.9
2021/97 HU 2021-08-31 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Najava Ostalo 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/75 HU 2021-08-09 - 2021-10-11 Najava Radovi 1462.5 - 1464.2
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1629.0 - 1660.0
2021/71 HU 2021-08-05 - 2021-10-02 Najava Bagerovanje 1641.9 - 1642.4
2021/68 HU 2021-07-28 - Najava Izmene plovnog puta 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Najava Ostalo 1647.1 - 1647.3
2021/28 HU 2021-04-01 - 2023-07-01 Slobodna visina Ostalo 1646.8 - 1647.2
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Izmene plovnog puta 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/21 HU 2021-03-26 - 2023-01-01 Najava Ostalo 1643.0 - 1643.1
2021/19 HU 2021-03-22 - 2023-01-01 Najava Novi objekat 1642.4 - 1642.5
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promena oznaka 1560.0 - 1708.0
2021/7 HU 2021-02-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1643.4 - 1643.5
2021/3 HU 2021-01-13 - 2021-12-31 Najava Bagerovanje 1611.0 - 1611.2
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promena oznaka 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/50 HU 2020-08-03 - 2023-08-03 Najava Informisanje 1452.0 - 1713.0
2020/31 HU 2020-06-15 - 2022-12-31 Najava Radovi 1642.8 - 1643.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Izmene plovnog puta 1651.9 - 1652.0
2019/108 HU 2019-11-19 - 2022-11-19 Najava Suženje plovnog puta 1433.0 - 1811.0
2019/24 HU 2019-04-16 - 2022-04-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1708.2 - 1811.0
2019/23 HU 2019-04-16 - 2022-04-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1433.0 - 1708.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promena oznaka 1433.0 - 1560.5
2019/8 HU 2019-02-27 - 2022-02-28 Najava Visok vodostaj 1433.0 - 1811.0
2018/75 HU 2018-09-22 - 2021-09-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1642.0 - 1654.5
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informisanje 1654.5 - 1640.0
2021/98 BG 2021-09-21 - 2021-10-21 Širina sastava Nizak vodostaj 0565.0 - 0563.0
2021/97 BG 2021-09-21 - 2021-10-21 Promena oznaka Promena oznaka 0563.7 - 0520.4
2021/96 BG 2021-09-17 - 2021-10-17 Promena oznaka Promena oznaka 0461.3 - 0461.3
2021/95 BG 2021-09-16 - 2021-10-16 Promena oznaka Promena oznaka 0406.0 - 0406.0
2021/94 BG 2021-09-15 - 2021-10-15 Promena oznaka Promena oznaka 0433.8 - 0433.8
2021/93 BG 2021-09-10 - 2021-10-10 Promena oznaka Promena oznaka 0564.3 - 0529.8
2021/92 BG 2021-09-08 - 2021-10-08 Promena oznaka Promena oznaka 0422.5 - 0422.5
2021/90 BG 2021-09-03 - 2021-10-06 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2021/89 BG 2021-09-03 - 2021-12-03 Bagerovanje Bagerovanje 0496.0 - 0495.9
2021/88 BG 2021-09-03 - 2021-10-03 Promena oznaka Promena oznaka 0405.8 - 0396.2
2021/87 BG 2021-08-30 - 2021-09-30 Promena oznaka Promena oznaka 0536.6 - 0524.9
2021/70 BG 2021-07-21 - 2022-07-21 Zabranjeno sidrenje Prepreka 0552.3 - 0551.8
2021/32 BG 2021-04-20 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2021/30 BG 2021-04-02 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0375.0
2021/20 BG 2021-02-25 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0489.6
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0492.5 - 0490.5
2020/67 BG 2020-07-17 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2020/60 BG 2020-06-30 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0502.0 - 0501.0
2020/38 BG 2020-04-24 - 9999-12-31 Upozorenje Prepreka 0645.0 - 0375.0
2019/7 BG 2019-07-26 - 9999-12-31 Ograničenja Ograničenja 0645.0 - 0375.0

Rkm:0 km