X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2020/136 AT 2020-11-09 - 2020-11-19 Najava Radovi 2162.8 - -
2020/133 AT 2020-10-16 - 2020-12-31 Informisanje Lokalna pravila saobraćaja 1949.1 - 1951.1
2020/132 AT 2020-10-12 - 2020-11-27 Najava Radovi 1931.1 - -
2020/131 AT 2020-10-19 - 2020-11-12 Najava Bagerovanje 2162.6 - 2162.3
2163.8 - 2163.2
2020/130 AT 2020-09-05 - 2020-11-13 Najava Bagerovanje 1879.2 - 1879.8
2020/129 AT 2020-11-04 - 2020-11-04 Najava Inspekcija 0008.2 - -
2020/123 AT 2020-10-06 - 2021-01-28 Najava Bagerovanje 1964.5 - 1965.5
2020/121 AT 2020-10-12 - 2021-03-31 Najava Radovi 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2020/120 AT 2020-10-07 - 2020-10-30 Najava Inspekcija 0004.2 - -
1928.9 - -
0001.0 - -
0000.9 - -
0003.2 - -
2020/118 AT 2020-09-22 - 2021-03-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/117 AT 2020-09-18 - 2021-02-28 Najava Građevinski radovi 1978.9 - -
2020/87 AT 2020-07-21 - 2020-12-31 Najava Zdravstveni rizik 1872.8 - 2223.1
0000.6 - 0017.0
1872.8 - 2223.1
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/74 AT 2020-06-12 - 2020-12-31 Informisanje Zdravstveni rizik 2201.0 - 1878.0
2020/70 AT 2020-06-09 - Najava Popravka 1949.4 - -
2020/43 AT 2020-04-27 - 2020-12-31 Informisanje Lokalna pravila saobraćaja 1979.1 - 1982.0
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/166 AT 2020-01-07 - 2021-06-01 Najava Građevinski radovi 1918.4 - 1918.8
1918.2 - -
2019/140 AT 2019-10-18 - Najava Plitka voda 2131.8 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2020-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2019/26 AT 2019-04-04 - 2020-12-31 Najava Radovi 2136.0 - 2137.0
2136.0 - 2137.0
2018/75 AT 2018-08-01 - 2020-12-31 Najava Građevinski radovi 2132.4 - 2136.1
2133.8 - -
2132.4 - 2136.1
2018/50 AT 2018-06-01 - 2020-12-31 Najava Građevinski radovi 2126.7 - 2128.7
2126.7 - 2128.7
2015/71 AT 2015-06-15 - Lokalna pravila saobraćaja 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - Najava Informisanje 1872.8 - 2223.1
2020/114 SK 2020-10-05 - Najava Bagerovanje 1879.7 - 1879.2
2020/100 SK 2020-09-28 - 2021-01-17 Najava Popravka 0008.3 - -
2020/60 SK 2020-07-27 - 2020-12-31 Najava Radovi 1865.4 - -
2020/46 SK 2020-07-08 - Najava Bagerovanje 0034.0 - 0032.0
2020/45 SK 2020-07-07 - Najava Bagerovanje 1864.7 - 1864.3
2020/32 SK 2020-06-17 - 2020-12-01 Najava Popravka 1869.1 - -
2020/27 SK 2020-06-16 - Najava Bagerovanje 1786.9 - 1785.9
2018/74 SK 2018-07-13 - Radovi Radovi 1860.4 - 1860.1
2020/90 HR 2020-10-27 - 2020-10-30 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2020/21 HR 2020-08-12 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/19 HR 2020-02-17 - 2020-12-31 Radovi Radovi 0021.2 - 0021.8
0014.3 - 0014.8
2020/15 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0125.0
2020/14 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0125.0
2020/11 HR 2020-01-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/10 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/6 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo
2020/5 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/8 RS 2020-03-01 - 2020-12-31 Najava Događaj 1426.0 - 0846.0
2020/2 RS 2020-03-01 - 2020-12-31 Najava Događaj 1426.0 - 0846.0

Rkm:0 km