X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2021/62 AT 2021-06-11 - 2021-06-18 Najava Oštećen znak 1875.0 - 1877.0
2021/60 AT 2021-06-30 - 2021-07-01 Najava Inspekcija 2060.3 - -
2021/59 AT 2021-06-21 - 2021-08-31 Najava Radovi 1925.9 - 1926.1
1926.0 - -
2021/58 AT 2021-05-29 - 2021-07-01 Najava Događaj 2002.1 - -
2021/57 AT 2021-06-07 - 2021-09-17 Najava Bagerovanje 1982.6 - 1983.0
2021/55 AT 2021-06-16 - 2021-07-01 Najava Inspekcija 0005.1 - -
0006.3 - -
1928.9 - -
2021/52 AT 2021-06-14 - 2021-06-27 Najava Inspekcija 0004.2 - 0005.0
0008.5 - 0009.0
2021/49 AT 2021-05-18 - 2021-06-18 Najava Građevinski radovi 2032.5 - 2032.2
2021/47 AT 2021-05-17 - 2022-12-20 Najava Radovi 2027.3 - 2026.4
2021/38 AT 2021-04-08 - 2021-12-31 Najava Plitka voda 2157.1 - -
2021/36 AT 2021-04-12 - 2022-10-31 Najava Radovi 2018.3 - 2016.2
2021/33 AT 2021-03-25 - 2021-06-30 Najava 2095.7 - -
2021/30 AT 2021-03-15 - 2021-06-17 Najava Radovi 1912.4 - 1918.6
1917.1 - -
2021/27 AT 2021-03-15 - 2021-10-29 Najava Radovi 2003.5 - -
2021/18 AT 2021-02-12 - 2021-08-31 Najava Radovi 1978.0 - 1979.0
1979.1 - -
2021/4 AT 2021-01-09 - 2021-07-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1916.0 - 1934.0
2021/3 AT 2021-01-18 - 2021-12-23 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2020/155 AT 2021-01-04 - 2021-12-31 Najava Bagerovanje 1999.4 - 2003.1
2020/118 AT 2020-09-22 - 2021-12-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/166 AT 2020-01-07 - 2021-08-31 Najava Građevinski radovi 1918.4 - 1918.8
1918.2 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2021-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2018/75 AT 2018-08-01 - 2021-06-30 Najava Građevinski radovi 2132.4 - 2136.1
2133.8 - -
2018/50 AT 2018-06-01 - 2021-07-02 Najava Građevinski radovi 2126.7 - 2128.7
2021/43 SK 2021-06-18 - 2021-06-20 Najava Događaj 0031.8 - 0035.1
2021/42 SK 2021-06-19 - 2021-06-19 Najava 1871.6 - 1866.4
2021/38 SK 2021-06-14 - Najava Bagerovanje 0034.2 - 0033.0
2021/18 SK 2021-05-10 - Najava Bagerovanje 1863.7 - 1863.2
2021/12 SK 2021-04-13 - Najava Bagerovanje 1864.7 - 1864.1
2018/74 SK 2018-07-13 - Najava Radovi 1860.4 - 1860.1
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/16 HR 2021-06-11 - 2021-06-18 Najmanja izmerena dubina Taloženje 0515.9 - 0583.5
2021/8 HR 2021-03-24 - 2022-04-25 Radovi Radovi 0515.9 - 0583.5
2021/3 HR 2021-02-16 - 2021-12-31 Radovi Građevinski radovi 0465.0 - 0475.5
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2021/52 HU 2021-06-14 - 2021-07-03 Najava Visoki napon 1450.5 - 1451.5
2021/46 HU 2021-06-21 - 2021-06-25 Najava Izmene plovnog puta 1642.5 - 1644.0
2021/44 HU 2021-06-03 - 2021-06-19 Najava Podvodni radovi 1647.2 - 1646.8
2021/40 HU 2021-05-21 - 2021-06-18 Najava Radovi 1647.2 - 1646.8
2021/39 HU 2021-05-22 - 2021-09-19 Najava Događaj 1578.7 - 1578.6
2021/28 HU 2021-03-31 - 2023-07-01 Slobodna visina Radovi
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Izmene plovnog puta 1522.0 - 1519.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/21 HU 2021-03-26 - 2023-01-01 Najava Ostalo 1643.0 - 1643.1
2021/19 HU 2021-03-22 - 2023-01-01 Najava Novi objekat 1642.4 - 1642.5
2021/13 HU 2021-03-12 - 2021-08-01 Najava Ostalo 1461.2 - 1461.4
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promena oznaka 1560.0 - 1708.0
2021/7 HU 2021-02-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1643.4 - 1643.5
2021/6 HU 2021-02-11 - 2021-06-30 Najava Bagerovanje 1652.1 - 1652.2
2021/3 HU 2021-01-13 - 2021-12-31 Najava Bagerovanje 1611.0 - 1611.2
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/69 HU 2020-11-02 - 2021-08-05 Najava Bagerovanje 1794.4 - 1794.7
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promena oznaka 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/50 HU 2020-08-03 - 2023-08-03 Najava Informisanje 1452.0 - 1713.0
2020/31 HU 2020-06-15 - 2022-12-31 Najava Radovi 1642.8 - 1643.0
2020/23 HU 2020-10-19 - 2021-08-05 Najava Bagerovanje 0000.7 - 0001.6
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Izmene plovnog puta 1651.9 - 1652.0
2019/108 HU 2019-11-19 - 2022-11-19 Najava Suženje plovnog puta 1433.0 - 1811.0
2019/24 HU 2019-04-16 - 2022-04-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1708.2 - 1811.0
2019/23 HU 2019-04-16 - 2022-04-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1433.0 - 1708.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promena oznaka 1433.0 - 1560.5
2019/8 HU 2019-02-27 - 2022-02-28 Najava Visok vodostaj 1433.0 - 1811.0
2018/75 HU 2018-09-22 - 2021-09-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1642.0 - 1654.5
2018/52 HU 2018-08-08 - 2021-08-09 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1629.0 - 1660.0
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informisanje 1654.5 - 1640.0
2021/51 BG 2021-06-14 - 2021-07-14 Promena oznaka Promena oznaka 0607.6 - 0522.7
2021/50 BG 2021-06-09 - 2021-07-09 Promena oznaka Promena oznaka 0494.6 - 0482.9
2021/49 BG 2021-06-09 - 2021-07-09 Promena oznaka Promena oznaka 0488.7 - 0427.8
2021/48 BG 2021-06-04 - 2021-09-04 Bagerovanje Bagerovanje 0538.5 - 0536.9
2021/47 BG 2021-05-28 - 2021-06-28 Promena oznaka Promena oznaka 0494.0 - 0392.3
2021/44 BG 2021-05-27 - 2021-06-27 Promena oznaka Promena oznaka 0457.0 - 0454.0
2021/43 BG 2021-05-27 - 2021-08-27 Bagerovanje Bagerovanje 0456.8 - 0454.5
2021/42 BG 2021-05-26 - 2021-06-26 Promena oznaka Promena oznaka 0545.6 - 0525.7
2021/41 BG 2021-05-20 - 2021-06-20 Promena oznaka Promena oznaka 0585.6 - 0494.0
2021/39 BG 2021-05-18 - 2021-08-18 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2021/32 BG 2021-04-20 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2021/30 BG 2021-04-02 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0375.0
2021/20 BG 2021-02-25 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0489.6
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0492.5 - 0490.5
2020/67 BG 2020-07-17 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2020/60 BG 2020-06-30 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0502.0 - 0501.0
2020/38 BG 2020-04-24 - 9999-12-31 Upozorenje Prepreka 0645.0 - 0375.0
2019/7 BG 2019-07-26 - 9999-12-31 Ograničenja Ograničenja 0645.0 - 0375.0

Rkm:0 km