X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2020/63 AT 2020-05-26 - 2020-06-03 Najava Popravka 1921.2 - -
2020/62 AT 2020-06-15 - 2020-06-26 Najava Inspekcija 2111.0 - -
2020/61 AT 2020-05-26 - 2020-06-05 Najava Popravka 2146.6 - 2147.3
2147.1 - -
2020/60 AT 2020-06-03 - 2020-06-09 Najava Inspekcija 1928.9 - -
0005.9 - -
2020/59 AT 2020-05-29 - 2020-05-31 Najava Podvodni radovi 1916.7 - -
2020/58 AT 2020-06-02 - 2020-06-05 Najava Radovi 0005.1 - 0007.4
2020/54 AT 2020-05-25 - 2020-06-30 Najava Građevinski radovi 2199.0 - 2199.1
2020/53 AT 2020-05-18 - 2020-06-08 Najava Radovi 2128.9 - 2129.2
2020/51 AT 2020-05-07 - 2020-08-07 Najava Radovi 1998.1 - -
2020/49 AT 2020-05-04 - 2020-06-10 Najava Inspekcija 1917.6 - 1917.8
1917.7 - -
2020/47 AT 2020-05-11 - 2020-06-19 Najava Radovi 2003.5 - -
2020/43 AT 2020-04-27 - 2020-12-31 Informisanje Lokalna pravila saobraćaja 1979.1 - 1982.0
2020/38 AT 2020-04-06 - 2020-06-30 Najava 0000.1 - -
2020/37 AT 2020-03-20 - 2020-06-30 Informisanje Lokalna pravila saobraćaja 2201.0 - 1878.0
2020/36 AT 2020-03-17 - 2020-05-31 Informisanje Zdravstveni rizik 1916.0 - 1932.0
2020/30 AT 2020-03-09 - 2020-07-31 Najava Radovi 0005.1 - 0007.4
2020/23 AT 2020-03-16 - 2020-07-30 Najava Radovi 1912.4 - 1918.6
1917.1 - -
2020/17 AT 2020-02-17 - Najava Radovi 1920.7 - -
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/168 AT 2020-01-08 - 2020-12-23 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2019/166 AT 2020-02-05 - 2020-12-31 Najava Građevinski radovi 1918.4 - 1918.8
1918.5 - -
2019/165 AT 2020-01-07 - 2020-12-31 Najava Bagerovanje 1999.4 - 2003.1
2019/148 AT 2019-11-13 - 2020-06-30 Najava Radovi 0006.3 - 0006.4
2019/140 AT 2019-10-18 - Najava Plitka voda 2131.8 - -
2019/133 AT 2019-11-04 - 2020-06-02 Najava Popravka 1949.4 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2020-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2019/26 AT 2019-04-04 - 2020-07-31 Najava Radovi 2136.0 - 2137.0
2018/75 AT 2018-08-01 - 2020-12-31 Najava Građevinski radovi 2132.4 - 2136.1
2133.5 - -
2133.8 - -
2018/50 AT 2018-06-01 - 2020-07-31 Najava Građevinski radovi 2126.7 - 2128.7
2015/105 AT 2015-09-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2015/71 AT 2015-06-15 - Lokalna pravila saobraćaja 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - Najava Informisanje 1872.8 - 2223.1
2020/16 SK 2020-05-21 - 2020-06-02 Najava Popravka 0008.3 - -
2020/9 SK 2020-05-27 - Najava Zdravstveni rizik 1880.2 - 1708.2
2020/2 SK 2020-02-06 - Najava Ostalo 0008.3 - -
2018/74 SK 2018-07-13 - Radovi Radovi 1860.4 - 1860.1
2020/23 HR 2020-05-27 - 2020-06-03 Najmanja izmerena dubina Taloženje 0515.9 - 0583.5
2020/19 HR 2020-02-17 - 2020-12-31 Radovi Radovi 0021.2 - 0021.8
0014.3 - 0014.8
2020/15 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0125.0
2020/14 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0125.0
2020/11 HR 2020-01-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/10 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/6 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo
2020/5 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8

Rkm:0 km