Saopštenja brodarstvu icon
X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2022/138 AT 2022-12-14 - 2022-12-16 Najava Inspekcija 2095.7 - -
2022/137 AT 2022-12-12 - 2023-06-30 Najava Radovi 1917.7 - -
1917.7 - -
2022/136 AT 2022-12-12 - 2022-12-16 Najava Popravka 1921.2 - -
2022/133 AT 2022-12-05 - 2022-12-07 Najava Bagerovanje 2119.4 - 2119.9
2119.7 - -
2119.7 - -
2022/131 AT 2022-11-14 - 2022-12-07 Najava Bagerovanje 2119.0 - 2117.6
2022/126 AT 2022-10-25 - 2022-12-31 Informisanje 1872.8 - 2223.1
2022/124 AT 2022-11-08 - 2022-12-31 Najava Građevinski radovi 2135.5 - 2138.5
2022/118 AT 2022-10-19 - 2023-03-24 Najava Popravka 2038.2 - -
2022/109 AT 2022-11-07 - 2023-03-31 Najava Popravka 1949.4 - -
2022/105 AT 2022-10-03 - 2023-03-17 Najava Popravka 2162.8 - -
2022/88 AT 2022-08-04 - 2022-12-31 Najava Ograničenja 1872.7 - 2222.3
2022/87 AT 2022-08-04 - Najava Ograničenja 2162.8 - -
2022/77 AT 2022-07-12 - 2022-12-31 Najava Posebne oznake 1923.8 - 1921.3
2022/44 AT 2022-04-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2022/40 AT 2022-04-11 - 2022-12-23 Najava Bagerovanje 1999.0 - 2003.1
2022/36 AT 2022-03-24 - Najava Popravka 1998.1 - -
2022/34 AT 2022-04-01 - 2023-03-31 Najava Ograničenja 0007.4 - 0007.0
0007.3 - -
2021/47 AT 2021-05-17 - 2022-12-20 Najava Radovi 2027.3 - 2026.4
2021/36 AT 2021-04-12 - 2023-10-31 Najava Radovi 2018.3 - 2016.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2022-12-31 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2022-12-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2022-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2022/134 SK 2022-12-01 - 2023-03-15 Informisanje 0038.4 - 0000.0
1880.2 - 1708.2
2022/106 SK 2022-09-12 - Najava Bagerovanje 1864.5 - 1864.0
2022/76 SK 2022-08-09 - Najava Bagerovanje 0031.4 - 0031.8
2022/58 SK 2022-07-12 - Najava Radovi 1792.8 - 1792.7
2022/3 SK 2022-03-09 - 2022-12-31 Najava Popravka 0008.3 - -
0008.3 - -
2021/135 SK 2021-10-12 - Najava Bagerovanje 1864.2 - 1863.8
2022/95 HR 2022-12-05 - 2022-12-09 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0024.0
2022/35 HR 2022-11-28 - 2022-12-24 Događaj Radovi 1330.0 - 1340.0
2022/35 HR 2022-09-28 - 2022-12-31 Radovi Radovi 0394.0 - 0395.0
2022/35 HR 2022-11-30 - 2022-12-07 Izmene vodnog puta Visok vodostaj 0351.5 - 0359.3
2022/27 HR 2022-09-27 - 2023-09-01 Radovi Radovi 0574.0 - 0574.0
2022/16 HR 2022-07-06 - 2022-12-31 Zabranjeno pravljenje talasa Ograničenja 0366.0 - 0372.0
2022/5 HR 2022-04-29 - 2022-12-31 Radovi Radovi 0380.0 - 0382.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/48 HR 2021-11-23 - 2024-01-26 Radovi Bagerovanje 1313.0 - 1315.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2022/129 HU 2022-12-06 - 2023-05-16 Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2022/128 HU 2022-12-02 - Najava Izmene plovnog puta 1554.0 - 1556.0
2022/127 HU 2022-11-25 - Najava Suženje plovnog puta 1520.0 - 1521.0
2022/125 HU 2022-11-17 - 2023-02-01 Najava Bagerovanje 1639.0 - 1639.5
1639.6 - -
2022/123 HU 2022-11-15 - 2025-11-03 Najava Suženje plovnog puta 1433.1 - 1810.8
2022/121 HU 2022-10-17 - 2023-04-01 Najava Radovi 1732.2 - 1732.3
2022/119 HU 2022-10-19 - 2022-12-31 Najava Bagerovanje 1639.3 - 1639.5
1639.6 - -
2022/109 HU 2022-09-29 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1639.8 - 1640.0
1640.2 - -
2022/101 HU 2022-09-07 - Najava Uklanjanje eksplozivnih materijala 1646.0 - 1647.0
2022/100 HU 2022-09-02 - Najava Ograničenja 1468.0 - 1469.0
2022/91 HU 2022-08-20 - Najava Ostalo 1642.1 - 1653.0
2022/88 HU 2022-08-17 - Najava Ostalo 1632.8 - 1659.8
1643.1 - -
2022/83 HU 2022-08-12 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/82 HU 2022-08-12 - Najava Nizak vodostaj 1433.1 - 1810.8
2022/81 HU 2022-08-09 - Najava Radovi 1678.0 - 1680.0
2022/73 HU 2022-08-02 - Najava Ograničenja 1646.9 - 1647.1
1647.0 - -
2022/62 HU 2022-06-29 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/55 HU 2022-06-13 - 2023-01-01 Najava Radovi 1525.0 - 1526.0
2022/54 HU 2022-06-09 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 Najava Vodostaj koji ne dozvoljava plovidbu 1433.1 - 1810.8
2022/48 HU 2022-05-30 - 2023-01-01 Najava Bagerovanje 1610.8 - 1611.0
2022/47 HU 2022-05-17 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1433.1 - 1708.0
2022/32 HU 2022-04-13 - Najava Ograničenja 0001.0 - -
2022/30 HU 2022-04-07 - 2023-04-08 Najava Bagerovanje 1721.1 - 1721.5
2022/27 HU 2022-03-26 - Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2022/3 HU 2022-01-13 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/109 HU 2021-10-13 - Najava Promena oznaka 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Najava Ostalo 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - Najava Izmene plovnog puta 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Najava Ostalo 1647.1 - 1647.3
2021/28 HU 2021-04-01 - 2023-07-01 Slobodna visina Ostalo 1646.8 - 1647.2
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Izmene plovnog puta 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/21 HU 2021-03-26 - 2023-01-01 Najava Ostalo 1643.0 - 1643.1
2021/19 HU 2021-03-22 - 2023-01-01 Najava Novi objekat 1642.4 - 1642.5
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promena oznaka 1560.0 - 1708.0
2021/7 HU 2021-02-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1643.4 - 1643.5
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promena oznaka 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/50 HU 2020-08-03 - 2023-08-03 Najava Informisanje 1452.0 - 1713.0
2020/31 HU 2020-06-15 - 2022-12-31 Najava Radovi 1642.8 - 1643.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Izmene plovnog puta 1651.9 - 1652.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promena oznaka 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informisanje 1654.5 - 1640.0
2022/83 BG 2022-11-21 - 2022-12-12 Zabranjeno vezivanje Prepreka pod vodom 0375.3 - 0375.2
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0492.5 - 0490.5
2022/94 RO 2022-12-06 - 2022-12-07 Najava 1014.0 - 1075.0
1048.0 - -
2022/78 RO 2022-11-14 - Informisanje Ostalo 0930.0 - 1075.0
0930.0 - 0930.0
2022/72 RO 2022-12-01 - 2023-01-01 Najava 1014.0 - 1075.0
1048.0 - -
2022/60 RO 2022-10-10 - 2023-03-31 Najava Ostalo 0064.8 - 0072.2
2022/54 RO 2022-10-10 - 2023-03-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0954.0
0954.0 - 0954.0
0954.0 - -
2022/52 RO 2022-10-11 - Najava Informisanje 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/50 RO 2022-11-01 - 2023-04-01 Informisanje Lokalna pravila saobraćaja 0929.0 - 0932.0
0932.5 - -
2022/46 RO 2022-10-03 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/44 RO 2022-10-07 - 2023-04-01 Najava Informisanje 1014.0 - 1075.0
2022/40 RO 2022-10-07 - 2023-10-07 Upozorenje Prepreka pod vodom 0043.0 - 0044.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/33 RO 2022-09-07 - Najava Bagerovanje 0156.0 - 0157.0
2022/32 RO 2022-09-02 - Najava Bagerovanje 0148.2 - 0148.2
0148.8 - -
2022/29 RO 2022-08-25 - Najava Bagerovanje 0148.2 - 0148.2
0149.0 - -
2022/28 RO 2022-08-24 - Najava Bagerovanje 0148.2 - 0148.2
0148.2 - -
2022/27 RO 2022-08-05 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0120.4 - 0160.0
0150.0 - -
2022/25 RO 2022-08-05 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0150.0 - 0153.0
0150.0 - -
2022/24 RO 2022-08-04 - Najava Bagerovanje 0140.8 - 0150.0
0150.0 - -
2022/22 RO 2022-07-08 - Najava Ograničenja 0068.5 - 0068.5
0069.0 - -
2022/21 RO 2022-06-15 - Najava Bagerovanje 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2022/10 RO 2022-05-18 - Najava Bagerovanje 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - Najava Bagerovanje 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -

Rkm:0 km