X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2021/7 AT 2021-01-25 - 2021-02-02 Najava Bagerovanje 2001.8 - 2001.8
2003.0 - 2003.0
2021/6 AT 2021-01-19 - 2021-01-29 Najava Bagerovanje 1972.4 - 1972.4
2021/5 AT 2021-02-08 - 2021-03-15 Najava Građevinski radovi 2133.6 - 2134.2
2136.1 - 2132.5
2021/4 AT 2021-01-09 - 2021-01-18 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1916.0 - 1932.0
2021/3 AT 2021-01-18 - 2021-12-23 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2021/2 AT 2021-01-11 - 2021-01-20 Najava Bagerovanje 1958.0 - 1957.0
2021/1 AT 2021-01-18 - 2021-06-02 Najava Radovi 2128.9 - 2129.2
2129.1 - -
2020/158 AT 2021-01-07 - 2021-03-31 Najava Radovi 0000.6 - 0000.8
0000.1 - -
2020/155 AT 2021-01-04 - 2021-12-31 Najava Bagerovanje 1999.4 - 2003.1
2020/147 AT 2020-12-02 - 2021-01-22 Najava Bagerovanje 2112.2 - 2111.7
2110.3 - 2109.4
0001.0 - -
2020/141 AT 2020-12-19 - 2021-01-31 Najava Bagerovanje 2080.8 - 2075.0
2020/139 AT 2020-11-16 - 2021-01-31 Najava Radovi 2133.3 - 2134.2
2134.2 - -
2020/137 AT 2020-11-16 - 2021-01-31 Opoziv obaveštenja Radovi 2128.2 - 2129.7
2128.6 - -
2129.1 - -
2129.5 - -
2020/123 AT 2020-10-06 - 2021-01-28 Najava Bagerovanje 1964.5 - 1965.5
2020/121 AT 2020-10-12 - 2021-03-31 Najava Radovi 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2020/118 AT 2020-09-22 - 2021-03-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/117 AT 2020-09-18 - 2021-02-28 Najava Građevinski radovi 1978.9 - -
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/70 AT 2020-06-09 - Najava Popravka 1949.4 - -
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/166 AT 2020-01-07 - 2021-06-01 Najava Građevinski radovi 1918.4 - 1918.8
1918.2 - -
2019/140 AT 2019-10-18 - Najava Plitka voda 2131.8 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2021-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2018/75 AT 2018-08-01 - 2021-06-30 Najava Građevinski radovi 2132.4 - 2136.1
2133.8 - -
2018/50 AT 2018-06-01 - 2021-03-31 Najava Građevinski radovi 2126.7 - 2128.7
2015/71 AT 2015-06-15 - Lokalna pravila saobraćaja 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - Najava Informisanje 1872.8 - 2223.1
2018/74 SK 2018-07-13 - Radovi Radovi 1860.4 - 1860.1
2021/4 HR 2021-01-15 - 2021-01-16 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2020/102 HR 2020-12-03 - 2021-02-03 Radovi Radovi 0012.3 - 0012.7
0014.0 - 0014.5
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2021/2 BG 2021-01-07 - 2021-02-07 Promena oznaka Promena oznaka 0538.2 - 0500.0
2021/1 BG 2021-01-06 - 2021-02-06 Promena oznaka Promena oznaka 0475.8 - 0458.1
2020/110 BG 2020-12-16 - 2021-01-16 Promena oznaka Promena oznaka 0520.6 - 0520.6

Rkm:0 km