Saopštenja brodarstvu icon
X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2022/72 AT 2022-07-09 - 2022-07-09 Najava Događaj 2048.5 - 2050.5
2022/71 AT 2022-07-10 - 2022-07-10 Najava Vatromet 2078.5 - 2081.0
2022/69 AT 2022-06-15 - 2022-07-17 Najava Ograničenja 1980.5 - -
2022/64 AT 2022-05-31 - 2022-08-16 Najava Popravka 1949.4 - -
2022/58 AT 2022-05-16 - Najava Havarija 2095.7 - -
2022/51 AT 2022-05-02 - 2022-11-25 Najava Radovi 2003.5 - -
2022/44 AT 2022-04-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2022/40 AT 2022-04-11 - 2022-12-23 Najava Bagerovanje 1999.0 - 2003.1
2022/36 AT 2022-03-24 - Najava Popravka 1998.1 - -
2022/34 AT 2022-04-01 - 2022-11-30 Najava Ograničenja 0007.4 - 0007.0
0007.3 - -
2021/113 AT 2021-10-11 - 2022-07-31 Najava Građevinski radovi 2137.0 - 2136.0
2021/47 AT 2021-05-17 - 2022-12-20 Najava Radovi 2027.3 - 2026.4
2021/36 AT 2021-04-12 - 2022-10-31 Najava Radovi 2018.3 - 2016.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2022-12-31 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2022-12-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2022-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2022/25 SK 2022-05-30 - Najava Bagerovanje 1792.2 - 1791.6
2022/11 SK 2022-05-02 - Najava Bagerovanje 0031.4 - 0031.8
2022/4 SK 2022-03-29 - Najava Bagerovanje 1877.3 - 1876.9
2022/3 SK 2022-03-09 - 2022-12-31 Najava Popravka 0008.3 - -
0008.3 - -
2022/1 SK 2022-01-19 - 2022-07-31 Najava Radovi 1750.5 - 1750.5
2021/135 SK 2021-10-12 - Najava Bagerovanje 1864.2 - 1863.8
2022/47 HR 2022-06-27 - 2022-07-04 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0024.0
2022/46 HR 2022-06-27 - 2022-07-04 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2022/18 HR 2022-07-08 - 2022-07-10 Događaj Ostalo 1433.0 - 1295.5
2022/14 HR 2022-06-28 - 2022-07-06 Raspoloživa dubina Taloženje 0343.0 - 0475.0
2022/13 HR 2022-07-02 - 2022-07-02 Zabranjen prolaz Ograničenja 0370.0 - 0371.0
2022/5 HR 2022-04-29 - 2022-12-31 Radovi Radovi 0380.0 - 0382.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/48 HR 2021-11-23 - 2024-01-26 Radovi Bagerovanje 1313.0 - 1315.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2022/62 HU 2022-06-29 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/61 HU 2022-06-24 - 2022-07-04 Najava Događaj 1696.0 - 1697.0
2022/55 HU 2022-06-13 - 2023-01-01 Najava Radovi 1525.0 - 1526.0
2022/54 HU 2022-06-09 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/50 HU 2022-05-30 - 2022-08-16 Najava Bagerovanje 1639.5 - 1639.6
1640.8 - 1640.9
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 Najava Vodostaj koji ne dozvoljava plovidbu 1433.1 - 1810.8
2022/48 HU 2022-05-30 - 2023-01-01 Najava Bagerovanje 1610.8 - 1611.0
2022/47 HU 2022-05-17 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/39 HU 2022-05-07 - 2022-09-04 Najava Događaj 1578.7 - 1578.6
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1433.1 - 1708.0
2022/32 HU 2022-04-13 - Najava Ograničenja 0001.0 - -
2022/30 HU 2022-04-07 - 2023-04-08 Najava Bagerovanje 1721.1 - 1721.5
2022/27 HU 2022-03-26 - Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2022/3 HU 2022-01-13 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/111 HU 2021-10-27 - 2022-09-01 Najava Radovi 1668.5 - 1668.7
2021/109 HU 2021-10-13 - Najava Promena oznaka 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Najava Ostalo 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - Najava Izmene plovnog puta 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Najava Ostalo 1647.1 - 1647.3
2021/28 HU 2021-04-01 - 2023-07-01 Slobodna visina Ostalo 1646.8 - 1647.2
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Izmene plovnog puta 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/21 HU 2021-03-26 - 2023-01-01 Najava Ostalo 1643.0 - 1643.1
2021/19 HU 2021-03-22 - 2023-01-01 Najava Novi objekat 1642.4 - 1642.5
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promena oznaka 1560.0 - 1708.0
2021/7 HU 2021-02-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1643.4 - 1643.5
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promena oznaka 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/50 HU 2020-08-03 - 2023-08-03 Najava Informisanje 1452.0 - 1713.0
2020/31 HU 2020-06-15 - 2022-12-31 Najava Radovi 1642.8 - 1643.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Izmene plovnog puta 1651.9 - 1652.0
2019/108 HU 2019-11-19 - 2022-11-19 Najava Suženje plovnog puta 1433.0 - 1811.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promena oznaka 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informisanje 1654.5 - 1640.0
2022/34 BG 2022-06-23 - 2022-07-05 Visoki napon Događaj 0475.0 - 0465.0
2022/31 BG 2022-06-03 - 2022-07-15 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2022/29 BG 2022-05-31 - 2022-07-31 Bagerovanje Bagerovanje 0787.0 - 0786.0
2021/70 BG 2021-07-21 - 2022-07-21 Zabranjeno sidrenje Prepreka 0552.3 - 0551.8
2021/32 BG 2021-04-20 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2021/30 BG 2021-04-02 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0375.0
2021/20 BG 2021-02-25 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0489.6
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0492.5 - 0490.5
2020/67 BG 2020-07-17 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2020/60 BG 2020-06-30 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0502.0 - 0501.0
2020/38 BG 2020-04-24 - 9999-12-31 Upozorenje Prepreka 0645.0 - 0375.0
2019/7 BG 2019-07-26 - 9999-12-31 Ograničenja Ograničenja 0645.0 - 0375.0
2022/10 RO 2022-05-18 - Najava Bagerovanje 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - Najava Bagerovanje 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -
2022/4 RO 2022-05-30 - 2022-08-31 Najava Ograničenja 0079.6 - -
2022/2 RO 2022-05-05 - 2022-11-12 Najava Građevinski radovi 0943.0 - 0943.0
0942.9 - -
2022/0 RO 2022-05-05 - 2022-11-12 Informisanje Podvodni radovi 0943.0 - 0943.0
0943.0 - -

Rkm:0 km