X

Saopštenja brodarstvu


ID poruke Država Važi od - do Predmet, tema Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2022/8 AT 2022-02-01 - 2022-02-17 Najava Bagerovanje 2038.2 - 2034.5
2022/7 AT 2022-01-24 - 2022-02-07 Najava Popravka 2119.3 - 2119.9
2119.7 - -
2022/6 AT 2022-02-14 - 2022-03-31 Najava Radovi 0000.6 - 0000.8
0000.1 - -
2022/5 AT 2022-01-17 - 2022-01-31 Najava Bagerovanje 1918.5 - 1918.1
1918.5 - -
2022/4 AT 2022-01-18 - 2022-03-04 Najava Bagerovanje 2036.0 - 1997.0
2022/2 AT 2022-01-10 - 2022-01-31 Najava Bagerovanje 1888.3 - 1887.7
2022/1 AT 2022-01-10 - 2022-03-31 Najava Bagerovanje 1932.5 - 1922.7
2021/128 AT 2021-11-15 - 2022-01-28 Najava Bagerovanje 1964.5 - 1965.5
2021/126 AT 2021-11-29 - 2022-03-31 Najava Radovi 2095.7 - -
2021/118 AT 2021-11-03 - 2022-03-28 Najava Popravka 2147.1 - -
2021/113 AT 2021-10-11 - 2022-07-31 Najava Građevinski radovi 2137.0 - 2136.0
2021/85 AT 2021-10-04 - 2022-03-04 Najava Popravka 1921.2 - -
2021/47 AT 2021-05-17 - 2022-12-20 Najava Radovi 2027.3 - 2026.4
2021/38 AT 2021-04-08 - 2022-04-01 Najava Plitka voda 2157.1 - -
2021/36 AT 2021-04-12 - 2022-10-31 Najava Radovi 2018.3 - 2016.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2022-12-31 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2022-12-31 Najava Popravka 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/67 AT 2019-06-13 - 2022-12-31 Najava Građevinski radovi 2136.5 - 2136.7
2022/1 SK 2022-01-19 - 2022-07-31 Najava Radovi 1750.5 - 1750.5
2021/152 SK 2022-01-01 - 2022-01-31 Informisanje Ostalo 1880.2 - 1853.0
1811.0 - 1708.2
0038.4 - 0000.0
2021/135 SK 2021-10-12 - Najava Bagerovanje 1864.2 - 1863.8
2021/132 SK 2021-10-04 - Najava Nizak vodostaj 1864.9 - 1863.6
2022/3 HR 2022-01-20 - 2022-01-27 Raspoloživa dubina Izmene plovnog puta 1333.0 - 1433.0
2022/2 HR 2022-01-20 - 2022-01-27 Raspoloživa dubina Izmene plovnog puta 1295.5 - 1333.0
2022/1 HR 2022-01-13 - 2022-02-01 Radovi Radovi 1295.5 - 1433.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/48 HR 2021-11-23 - 2024-01-26 Radovi Bagerovanje 1313.0 - 1315.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina Taloženje 0000.0 - 0022.0
2021/28 HR 2021-09-08 - 2022-06-09 Posebne oznake Izmene plovnog puta 0366.3 - 0366.8
2021/8 HR 2021-03-24 - 2022-04-25 Radovi Radovi 0515.9 - 0583.5
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2022/3 HU 2022-01-13 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/2 HU 2022-01-12 - 2022-01-31 Najava Bagerovanje 1652.0 - 1652.2
2022/1 HU 2022-01-03 - 2022-03-16 Najava Izmene plovnog puta 1646.8 - 1647.2
2021/137 HU 2021-12-30 - 2022-03-16 Najava Promena oznaka 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2021/136 HU 2021-12-29 - 2022-02-08 Najava Podvodni radovi 0000.7 - 0000.8
2021/135 HU 2021-12-29 - 2022-02-10 Najava Podvodni radovi 1642.8 - 1642.9
2021/134 HU 2021-12-29 - 2022-02-12 Najava Podvodni radovi 1639.9 - 1640.1
2021/133 HU 2021-12-29 - 2022-02-09 Najava Podvodni radovi 1654.9 - 1655.0
2021/132 HU 2021-12-29 - 2022-02-11 Najava Podvodni radovi 1641.1 - 1641.3
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/129 HU 2021-12-16 - 2022-04-01 Najava Ostalo 0057.0 - 0058.0
2021/127 HU 2022-01-06 - 2022-02-01 Najava Radovi 1677.0 - 1677.3
2021/122 HU 2021-11-24 - 2022-02-16 Najava Radovi 1542.5 - 1542.6
2021/114 HU 2021-11-09 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/111 HU 2021-10-27 - 2022-09-01 Najava Radovi 1668.5 - 1668.7
2021/109 HU 2021-10-13 - Najava Promena oznaka 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/107 HU 2021-10-07 - 2022-02-01 Najava Bagerovanje 1639.0 - 1639.5
1639.6 - -
2021/97 HU 2021-08-31 - Najava Izmene plovnog puta 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Najava Ostalo 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - Najava Izmene plovnog puta 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Najava Ostalo 1647.1 - 1647.3
2021/28 HU 2021-04-01 - 2023-07-01 Slobodna visina Ostalo 1646.8 - 1647.2
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Izmene plovnog puta 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/21 HU 2021-03-26 - 2023-01-01 Najava Ostalo 1643.0 - 1643.1
2021/19 HU 2021-03-22 - 2023-01-01 Najava Novi objekat 1642.4 - 1642.5
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promena oznaka 1560.0 - 1708.0
2021/7 HU 2021-02-19 - 2022-12-31 Najava Radovi 1643.4 - 1643.5
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promena oznaka 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 1660.0 - 1630.0
2020/50 HU 2020-08-03 - 2023-08-03 Najava Informisanje 1452.0 - 1713.0
2020/31 HU 2020-06-15 - 2022-12-31 Najava Radovi 1642.8 - 1643.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Izmene plovnog puta 1651.9 - 1652.0
2019/108 HU 2019-11-19 - 2022-11-19 Najava Suženje plovnog puta 1433.0 - 1811.0
2019/24 HU 2019-04-16 - 2022-04-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1708.2 - 1811.0
2019/23 HU 2019-04-16 - 2022-04-30 Najava Lokalna pravila saobraćaja 1433.0 - 1708.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promena oznaka 1433.0 - 1560.5
2019/8 HU 2019-02-27 - 2022-02-28 Najava Visok vodostaj 1433.0 - 1811.0
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalna pravila saobraćaja 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informisanje 1654.5 - 1640.0
2022/4 BG 2022-01-24 - 2022-02-10 Promena oznaka Promena oznaka 0645.0 - 0375.0
2022/3 BG 2022-01-17 - 2022-02-05 Promena oznaka Promena oznaka 0645.0 - 0375.0
2021/70 BG 2021-07-21 - 2022-07-21 Zabranjeno sidrenje Prepreka 0552.3 - 0551.8
2021/32 BG 2021-04-20 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2021/30 BG 2021-04-02 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0375.0
2021/20 BG 2021-02-25 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0490.0 - 0489.6
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0492.5 - 0490.5
2020/67 BG 2020-07-17 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0783.0 - 0782.0
2020/60 BG 2020-06-30 - 9999-12-31 Bagerovanje Bagerovanje 0502.0 - 0501.0
2020/38 BG 2020-04-24 - 9999-12-31 Upozorenje Prepreka 0645.0 - 0375.0
2019/7 BG 2019-07-26 - 9999-12-31 Ograničenja Ograničenja 0645.0 - 0375.0

Rkm:0 km