Известия до корабоплавателите icon
X

Известия до корабоплавателите


Номер на известието Държава Валиден от - до Предмет Основание Местоположение (Rkm) Карти
2024/84 AT 2024-05-24 - 2024-06-30 Обява 1921.2 - -
2024/83 AT 2024-05-24 - 2024-05-27 Обява Ограничения 1921.2 - -
2024/82 AT 2024-05-23 - 2024-05-27 Обява Ремонтни работи 2119.7 - -
2024/81 AT 2024-06-10 - 2024-06-12 Обява Инспекция 1886.2 - -
2024/80 AT 2024-05-22 - 2024-05-31 Обява Строителни работи 1928.9 - -
2024/79 AT 2024-05-21 - 2024-06-05 Обява Случай 2130.7 - -
2024/78 AT 2024-06-05 - 2024-06-09 Обява Случай 2130.7 - -
2024/76 AT 2024-05-31 - 2024-05-31 Обява Взривни работи 2134.7 - 2133.7
2024/70 AT 2024-05-03 - 2024-06-21 Обява Драгажни работи 1888.4 - 1887.7
2024/69 AT 2024-04-29 - 2025-06-30 Обява Ограничения 0005.6 - 0005.1
0005.3 - -
2024/68 AT 2024-04-29 - 2024-06-24 Обява Драгажни работи 1885.0 - 1884.2
2024/66 AT 2024-04-22 - 2024-09-15 Обява Работи (действия) 1999.7 - 1999.8
1999.8 - -
2024/65 AT 2024-04-26 - 2024-07-26 Обява Инспекция 1917.7 - -
1917.7 - -
2024/64 AT 2024-04-12 - 2024-07-31 Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Местни (локални) правила за движение 2201.7 - 1880.3
2024/51 AT 2024-04-01 - 2024-05-30 Обява Работи (действия) 0011.5 - 0012.5
2024/47 AT 2024-03-25 - 2024-05-31 Обява Работи (действия) 2131.3 - -
2024/41 AT 2024-03-11 - 2024-12-31 Обява Ограничения 0010.5 - 0012.5
0011.7 - -
2024/40 AT 2024-03-04 - 2024-12-20 Обява Драгажни работи 1999.0 - 2003.5
2024/37 AT 2024-03-04 - 2024-09-30 Обява Строителни работи 1932.1 - 1932.5
1932.1 - -
2024/29 AT 2024-02-12 - 2024-09-30 Обява Строителни работи 1932.1 - 1932.5
1932.1 - -
2024/24 AT 2024-02-19 - 2024-12-31 Обява Строителни работи 1924.9 - -
2024/22 AT 2024-01-31 - 2024-12-31 Обява Драгажни работи 2045.8 - 2046.5
2024/17 AT 2024-02-01 - 2024-05-31 Обява Работи (действия) 1884.6 - 1884.2
1884.4 - -
2024/15 AT 2024-01-22 - 2024-12-13 Обява Работи (действия) 1912.3 - 1921.0
2024/5 AT 2024-01-09 - Обява Плитчина 2128.0 - -
2130.6 - -
2131.7 - -
2024/3 AT 2024-01-08 - 2024-06-28 Обява Ремонтни работи 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2023/64 AT 2023-07-21 - Обява Ремонтни работи 2038.2 - -
2023/59 AT 2023-07-10 - Обява 1879.6 - 1879.2
2023/53 AT 2023-06-30 - Внимание obstacle 0006.6 - 0007.2
2023/44 AT 2023-10-03 - 2024-06-21 Обява Ограничения 0007.0 - 0006.3
0006.6 - -
2022/87 AT 2022-08-04 - Обява Ограничения 2162.8 - -
2022/58 AT 2022-05-16 - Обява Бедствие 2095.7 - -
2022/47 AT 2022-04-15 - Обява damaged marks/signs 2145.4 - 2145.5
2022/36 AT 2022-03-24 - Обява Ремонтни работи 1998.1 - -
2021/129 AT 2021-11-10 - Обява Радио покритие (обхват) 2072.7 - 2092.9
2021/50 AT 2021-05-14 - Обява 2112.3 - 2112.5
2116.3 - 2116.5
2021/20 AT 2021-02-19 - Обява Изменение на фарватера 2133.7 - 2134.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2024-12-31 Обява Местни (локални) правила за движение 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2024-12-31 Обява Ремонтни работи 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/93 AT 2020-07-29 - Внимание Бедствие 1887.5 - 1890.0
2020/76 AT 2020-06-17 - Обява 1916.0 - 1932.0
2020/70 AT 2020-06-09 - Обява Ремонтни работи 1949.4 - -
2020/67 AT 2020-06-04 - Обява Ремонтни работи 1949.4 - -
2020/17 AT 2020-02-17 - Обява Работи (действия) 1920.7 - -
2020/11 AT 2020-02-06 - Внимание Високи води 1915.7 - 1872.7
2020/3 AT 2020-01-16 - Минимална дълбочина 1872.8 - 2035.0
2019/140 AT 2019-10-18 - Обява Плитчина 2131.8 - -
2019/58 AT 2019-05-22 - Обява 2142.8 - 2142.9
2018/84 AT 2018-08-16 - Внимание Плитчина 1920.6 - 1920.7
2018/63 AT 2018-06-27 - Обява Съединение от плаващ материал 1911.0 - 1872.8
2018/61 AT 2018-06-14 - Обява Изменение на фарватера 1916.0 - 1915.6
2018/17 AT 2018-03-05 - Обява Плитчина 1918.5 - -
1920.2 - -
1916.7 - -
2017/125 AT 2017-12-20 - Обява Строителни работи 2146.0 - 2146.5
2017/96 AT 2017-10-09 - Внимание Ограничения 1912.4 - 1912.4
2017/93 AT 2017-10-06 - Обява Бедствие 2162.6 - 2163.0
2162.8 - -
2017/92 AT 2017-09-28 - Обява Плитчина 1918.5 - -
1920.2 - -
1916.7 - -
2015/105 AT 2015-09-17 - Обява 1916.0 - 1932.0
2015/71 AT 2015-06-15 - Местни (локални) правила за движение 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 1872.8 - 2223.1
2010/62 AT 2010-06-17 - Обява 1872.8 - 2223.1
2095.7 - -
2008/74 AT 2008-07-01 - Местни (локални) правила за движение 1880.2 - 2199.3
2024/45 SK 2024-05-31 - 2024-06-02 Обява Случай 0007.0 - 0005.0
2024/39 SK 2024-06-11 - 2024-06-11 Обява Упражнения 1862.7 - 1862.7
2024/31 SK 2024-05-14 - Обява Драгажни работи 1864.2 - 1863.7
2024/25 SK 2024-05-28 - 2024-05-28 Обява Работи (действия) 0008.3 - -
2024/15 SK 2024-04-22 - Обява Драгажни работи 1863.7 - 1864.2
2024/10 SK 2024-04-08 - Обява Драгажни работи 1863.7 - 1864.2
2024/6 SK 2024-04-02 - 2024-07-11 Обява Работи (действия) 0008.3 - -
2024/5 SK 2024-03-11 - Обява Драгажни работи 1863.7 - 1864.0
2024/2 SK 2024-02-06 - Обява Драгажни работи 1877.4 - 1877.1
2023/163 SK 2023-12-06 - Обява Драгажни работи 1863.8 - 1864.0
2023/162 SK 2023-12-06 - Обява Драгажни работи 1864.6 - 1864.1
2023/151 SK 2023-10-09 - Обява Драгажни работи 1864.7 - 1863.8
2023/130 SK 2023-09-08 - Обява Подводни работи 1865.4 - -
2023/120 SK 2023-08-24 - Обява Работи (действия) 0035.6 - 0035.3
2023/119 SK 2023-08-22 - Обява Драгажни работи 1879.0 - 1879.6
1880.2 - 1878.5
2023/118 SK 2023-08-16 - Обява Работи (действия) 1864.7 - 1864.7
2023/101 SK 2023-08-09 - Обява Работи (действия) 1792.6 - 1792.7
2023/99 SK 2023-08-07 - Обява Драгажни работи 1752.0 - 1752.0
2023/98 SK 2023-08-02 - Обява Драгажни работи 1864.4 - 1863.8
2023/94 SK 2023-07-31 - Обява Работи (действия) 1792.6 - 1793.1
2023/74 SK 2023-07-12 - Обява Драгажни работи 1864.7 - 1863.8
2023/70 SK 2023-07-03 - Обява Драгажни работи 1864.2 - 1863.7
2023/65 SK 2023-06-26 - Обява Драгажни работи 1752.0 - 1752.0
2023/63 SK 2023-06-22 - Обява Плитчина 1865.0 - 1863.0
1863.7 - 1864.5
2023/9 SK 2023-04-11 - Обява Драгажни работи 1864.8 - 1864.0
2023/7 SK 2023-03-23 - Обява Драгажни работи 0033.0 - 0031.6
2022/106 SK 2022-09-12 - Обява Драгажни работи 1864.5 - 1864.0
2022/76 SK 2022-08-09 - Обява Драгажни работи 0031.4 - 0031.8
2022/63 SK 2022-07-18 - Обява Драгажни работи 1786.7 - 1786.0
2022/58 SK 2022-07-12 - Обява Работи (действия) 1792.8 - 1792.7
2022/25 SK 2022-05-30 - Обява Драгажни работи 1792.2 - 1791.6
2022/11 SK 2022-05-02 - Обява Драгажни работи 0031.4 - 0031.8
2022/4 SK 2022-03-29 - Обява Драгажни работи 1877.3 - 1876.9
2021/144 SK 2021-11-08 - Обява Драгажни работи 0007.5 - 0007.2
2021/143 SK 2021-11-08 - Обява Драгажни работи 0009.2 - -
2021/135 SK 2021-10-12 - Обява Драгажни работи 1864.2 - 1863.8
2021/132 SK 2021-10-04 - Обява Ниски води 1864.9 - 1863.6
2021/101 SK 2021-08-23 - Обява Драгажни работи 1750.5 - 1750.5
2021/88 SK 2021-08-09 - Обява Драгажни работи 0032.3 - 0031.6
2021/76 SK 2021-07-27 - Обява Ниски води 0034.0 - 0031.0
1864.9 - 1863.6
2021/38 SK 2021-06-14 - Обява Драгажни работи 0034.2 - 0033.0
2021/18 SK 2021-05-10 - Обява Драгажни работи 1863.7 - 1863.2
2021/12 SK 2021-04-13 - Обява Драгажни работи 1864.7 - 1864.1
2021/6 SK 2021-03-22 - Обява Драгажни работи 0034.0 - 0032.0
2020/125 SK 2020-12-07 - Внимание obstacle 1793.7 - 1793.7
2020/123 SK 2020-11-26 - Обява Работи (действия) 1866.0 - 1864.0
1865.0 - -
2020/121 SK 2020-11-20 - Внимание obstruction under water 1865.0 - -
2020/114 SK 2020-10-05 - Обява Драгажни работи 1879.7 - 1879.2
2020/46 SK 2020-07-08 - Обява Драгажни работи 0034.0 - 0032.0
2020/45 SK 2020-07-07 - Обява Драгажни работи 1864.7 - 1864.3
2020/27 SK 2020-06-16 - Обява Драгажни работи 1786.9 - 1785.9
2020/12 SK 2020-04-20 - Обява Драгажни работи 1864.7 - 1864.2
2020/9 SK 2020-06-01 - Обява health risk 1880.2 - 1708.2
2020/8 SK 2020-03-13 - Обява health risk 1880.2 - 1708.2
2020/7 SK 2020-03-13 - Обява health risk 1880.2 - 1708.2
2020/2 SK 2020-02-06 - Обява Друго 0008.3 - -
2019/137 SK 2019-11-07 - Обява Драгажни работи 1791.8 - 1791.4
2019/135 SK 2019-11-05 - Обява Драгажни работи 1792.2 - 1791.6
2019/133 SK 2019-10-28 - Обява Работи (действия) 1877.1 - 1876.9
2019/112 SK 2019-09-10 - Обява Работи (действия) 1788.0 - 1788.0
2019/89 SK 2019-08-12 - Обява Работи (действия) 1743.0 - 1743.0
2019/73 SK 2019-07-23 - Обява Работи (действия) 1788.0 - 1788.0
2019/22 SK 2019-05-13 - Обява Драгажни работи 1863.7 - 1863.3
2019/12 SK 2019-04-08 - Драгажни работи Драгажни работи 1864.7 - 1864.0
2019/11 SK 2019-04-02 - Работи (действия) Работи (действия) 1857.5 - 1857.5
2019/5 SK 2019-03-11 - Драгажни работи Драгажни работи 0034.0 - 0032.0
2018/74 SK 2018-07-13 - Обява Работи (действия) 1860.4 - 1860.1
2016/3 SK 2016-02-17 - Обява 1880.3 - 1708.2
2013/40 SK 2013-06-17 - Обява Друго 1880.2 - 1857.5
1811.0 - 1708.2
2024/31 HR 2024-05-20 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2024/30 HR 2024-05-16 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2024/28 HR 2024-05-10 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2024/27 HR 2024-05-06 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2024/26 HR 2024-05-03 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2024/25 HR 2024-04-29 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2024/8 HR 2024-03-05 - 2024-12-16 Работи (действия) Драгажни работи 0351.5 - 0359.3
2024/7 HR 2024-03-05 - 2024-12-16 Работи (действия) Драгажни работи 0351.5 - 0359.3
2024/4 HR 2024-05-21 - 2024-12-31 Работи (действия) Работи (действия) 1352.0 - 1355.0
2023/66 HR 2023-09-18 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2023/61 HR 2023-08-25 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0125.0
2023/30 HR 2023-09-20 - 2024-06-15 Промени във водния път Изменение на фарватера 0366.3 - 0366.8
2023/15 HR 2023-08-29 - 2025-12-31 Работи (действия) Работи (действия) 1331.0 - 1333.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0022.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Допустимо газене Дълбочинно-измервателни работи 0000.0 - 0022.0
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Работи (действия) Работи (действия) 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2024/30 HU 2024-05-09 - Обява Друго 1433.2 - 1810.8
2024/28 HU 2024-04-19 - 2025-05-01 Обява Работи (действия) 1678.3 - 1678.4
2024/26 HU 2024-04-15 - 2024-06-01 Обява Работи (действия) 1462.2 - 1462.5
2024/25 HU 2024-04-12 - 2024-06-01 Обява Работи (действия) 1673.6 - 1674.6
2024/21 HU 2024-03-22 - Обява Местни (локални) правила за движение 1507.8 - 1507.9
2024/20 HU 2023-03-21 - 2025-01-01 Обява Подводни работи 1757.8 - 1758.0
1759.6 - -
2024/19 HU 2024-03-19 - 2024-06-01 Обява Драгажни работи 1693.3 - 1693.5
2024/16 HU 2024-03-06 - 2024-09-01 Обява Работи (действия) 1639.8 - 1639.9
1640.1 - -
1640.1 - -
2024/13 HU 2024-02-23 - 2024-06-01 Обява Работи (действия) 1462.0 - 1462.5
2024/11 HU 2024-02-16 - 2025-03-01 Обява Драгажни работи 1610.7 - 1611.2
2024/7 HU 2024-02-02 - 2027-02-03 Обява Друго 1433.1 - 1810.8
2024/6 HU 2024-02-02 - 2027-02-03 Обява Местни (локални) правила за движение 1621.0 - 1668.0
2024/4 HU 2024-01-26 - 2024-06-01 Обява Работи (действия) 1462.0 - 1462.5
2024/2 HU 2024-01-22 - 2025-01-01 Обява Работи (действия) 1642.2 - 1642.5
0058.0 - -
2023/101 HU 2023-12-22 - Обява Изменение в знаците 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2023/93 HU 2023-11-21 - Обява Ограничения 1519.0 - 1521.0
2023/86 HU 2023-10-20 - Обява Ниски води 1575.8 - 1576.8
2023/85 HU 2023-10-17 - 2024-06-01 Обява Друго 1479.4 - 1479.5
2023/84 HU 2023-10-11 - Обява Ниски води 1641.9 - 1642.9
0058.0 - -
2023/52 HU 2023-07-20 - 2024-07-31 Обява Драгажни работи 1736.2 - 1736.7
2023/28 HU 2023-06-02 - Обява Друго 1750.4 - 1750.6
2023/26 HU 2023-05-19 - Обява Изменение в знаците 1708.0 - 1791.0
2023/25 HU 2023-05-19 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 1708.0 - 1791.0
2023/22 HU 2023-05-12 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 1708.0 - 1810.8
2023/19 HU 2023-05-05 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 1433.1 - 1810.8
2023/4 HU 2023-01-23 - Обява Изграждане на воден път 1557.2 - 1558.0
2023/3 HU 2023-01-17 - Обява Изграждане на воден път 1637.7 - 1637.9
2023/2 HU 2023-01-18 - Обява Работи (действия) 1448.7 - 1449.0
2023/1 HU 2023-01-10 - Обява Ограничения 1557.0 - 1559.0
1557.0 - 1563.0
1557.5 - 1558.5
2022/136 HU 2022-12-21 - Обява Изменение в знаците 1560.0 - 1708.0
2022/133 HU 2022-12-21 - Обява Изменение в знаците 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2022/132 HU 2022-12-21 - Обява Друго 1433.1 - 1810.8
2022/130 HU 2022-12-08 - Обява Изменение на фарватера 1554.0 - 1556.0
2022/128 HU 2022-12-02 - Анулирано известие Изменение на фарватера 1554.0 - 1556.0
2022/127 HU 2022-11-25 - Обява Изграждане на воден път 1520.0 - 1521.0
2022/123 HU 2022-11-15 - 2025-11-03 Обява Изграждане на воден път 1433.1 - 1810.8
2022/109 HU 2022-09-29 - Обява Местни (локални) правила за движение 1639.8 - 1640.0
1640.2 - -
2022/101 HU 2022-09-07 - Обява Взривни работи за разчистване 1646.0 - 1647.0
2022/100 HU 2022-09-02 - Обява Ограничения 1468.0 - 1469.0
2022/91 HU 2022-08-20 - Обява Друго 1642.1 - 1653.0
2022/88 HU 2022-08-17 - Обява Друго 1632.8 - 1659.8
1643.1 - -
2022/83 HU 2022-08-12 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/82 HU 2022-08-12 - Обява Ниски води 1433.1 - 1810.8
2022/81 HU 2022-08-09 - Обява Работи (действия) 1678.0 - 1680.0
2022/73 HU 2022-08-02 - Обява Ограничения 1646.9 - 1647.1
1647.0 - -
2022/68 HU 2022-07-22 - Обява Ниски води 1641.4 - 1643.4
0058.0 - -
2022/62 HU 2022-06-29 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/54 HU 2022-06-09 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/53 HU 2022-06-03 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 Обява Водно ниво възпрепятстващо корабоплаването 1433.1 - 1810.8
2022/47 HU 2022-05-17 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/45 HU 2022-05-17 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 Обява Друго 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Обява Местни (локални) правила за движение 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Обява Местни (локални) правила за движение 1433.1 - 1708.0
2022/34 HU 2022-04-14 - 2025-04-14 Обява Друго 1433.1 - 1810.8
2022/32 HU 2022-04-13 - Обява Ограничения 0001.0 - -
2022/27 HU 2022-03-26 - Обява Работи (действия) 1448.7 - 1449.0
2022/24 HU 2022-03-22 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/18 HU 2022-03-08 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2022/8 HU 2022-02-03 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2022/5 HU 2022-01-25 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2022/3 HU 2022-01-13 - Обява Друго 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 Обява Друго 1433.1 - 1810.8
2021/121 HU 2021-11-23 - Обява Ниски води 1575.8 - 1576.8
2021/114 HU 2021-11-09 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/109 HU 2021-10-13 - Обява Изменение в знаците 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Обява Друго 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/88 HU 2021-08-18 - Обява Изменение на фарватера 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Обява Местни (локални) правила за движение 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - Обява Изменение на фарватера 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Обява Местни (локални) правила за движение 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Обява Друго 1647.1 - 1647.3
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Обява Изменение на фарватера 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Обява Друго 1643.2 - 1643.4
2021/12 HU 2021-03-12 - Обява Изменение в знаците 1560.0 - 1708.0
2020/79 HU 2020-11-16 - Обява Друго 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Обява Изменение в знаците 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Обява Местни (локални) правила за движение 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Обява Друго 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Обява Местни (локални) правила за движение 1660.0 - 1630.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Обява Изменение на фарватера 1651.9 - 1652.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Обява Изменение в знаците 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - Обява Местни (локални) правила за движение 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Обява Друго 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 1654.5 - 1640.0
2024/21 RS 2024-05-21 - 2024-05-31 Внимание Метеорологични условия 1040.0 - 1094.0
2024/17 RS 2024-05-16 - 2024-05-31 Внимание Метеорологични условия 1040.0 - 1094.0
2024/7 RS 2024-03-01 - 9999-12-31 Внимание Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 0990.0 - 0990.0
2024/4 RS 2024-02-18 - 2024-12-31 Драгажни работи Драгажни работи 1058.2 - 1058.2
2023/41 RS 2023-11-03 - 9999-12-31 Внимание Метеорологични условия 1040.0 - 1096.0
2023/37 RS 2023-10-16 - 2024-07-17 Работи (действия) Строителни работи 0862.6 - 0862.8
2023/22 RS 2023-07-07 - 9999-12-31 Забранено създаване на вълни Ограничения 1255.0 - 1265.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 Работи (действия) Работи (действия) 0858.0 - 0868.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 Работи (действия) Работи (действия)
2023/11 RS 2023-05-19 - 9999-12-31 Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Друго 0956.0 - 0956.0
2024/41 BG 2024-05-21 - 2024-06-03 Изменение в знаците Изменение в знаците 0545.1 - 0544.8
2024/39 BG 2024-05-20 - 2024-06-10 Изменение в знаците Изменение в знаците 0576.0 - 0534.0
2024/38 BG 2024-05-17 - 2024-05-31 Водолазни работи Подводни работи 0557.2 - 0556.8
2024/37 BG 2024-05-16 - 2024-06-17 Изменение в знаците Изменение в знаците 0607.6 - 0552.7
2024/36 BG 2024-05-15 - 2024-05-31 Изменение в знаците Изменение в знаците 0544.4 - 0524.2
2024/35 BG 2024-05-13 - 2024-05-27 Изменение в знаците Изменение в знаците 0385.8 - 0474.2
2023/66 BG 2023-07-21 - 2030-07-21 Местни (локални) правила за движение Ограничения 0645.0 - 0375.0
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Драгажни работи Драгажни работи 0492.5 - 0490.5
2020/67 BG 2020-07-17 - 9999-12-31 Драгажни работи Драгажни работи 0783.0 - 0782.0
2019/64 BG 2019-08-15 - 9999-12-31 Драгажни работи Драгажни работи 0495.0 - 0494.0
2019/1 BG 2019-08-10 - 9999-12-31 Изменение в знаците Изменение на фарватера 0564.0 - 0535.0
2024/336 RO 2024-05-16 - 2024-06-15 Обява Подводни работи 0169.0 - 0169.0
0169.5 - -
2024/332 RO 2024-05-08 - 2024-07-20 Обява Друго 0954.0 - 0954.0
0954.0 - -
2024/330 RO 2024-05-09 - 2024-05-31 Внимание Драгажни работи 0490.0 - 0490.0
2024/328 RO 2024-04-16 - 2024-12-31 Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Строителни работи 0489.0 - 0497.0
0493.0 - -
2024/314 RO 2024-03-28 - 2025-03-01 Внимание obstruction under water 0047.0 - 0049.0
2024/296 RO 2024-02-23 - 2024-05-31 Обява Работи (действия) 0169.0 - 0169.0
0169.5 - -
2024/294 RO 2024-02-12 - 2024-12-31 Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Друго 0000.0 - 1075.0
2024/292 RO 2024-02-12 - 2034-02-12 Обява obstruction under water 0302.0 - 0303.0
2024/290 RO 2024-02-01 - 2024-12-31 Обява Драгажни работи 0167.0 - 0185.0
0169.5 - -
2024/286 RO 2024-01-04 - 2024-12-31 Обява Друго 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2024/284 RO 2024-01-01 - 2024-12-31 Обява Друго 0160.0 - 0237.0
0001.0 - 0010.0
0001.0 - 0010.0
0170.7 - -
2023/280 RO 2023-11-28 - Обява Метеорологични условия 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/276 RO 2023-11-21 - Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 0285.0 - 0330.0
0314.7 - -
2023/274 RO 2023-11-11 - 2024-11-11 Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 1040.0 - 1050.0
1048.0 - -
2023/272 RO 2023-11-01 - Обява Драгажни работи 0146.7 - -
2023/266 RO 2023-10-13 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 0022.2 - 0075.9
0079.6 - -
2023/254 RO 2023-10-07 - Внимание obstruction under water 0043.0 - 0044.0
2023/252 RO 2023-10-13 - 2024-10-13 Обява Случай 0000.0 - 0065.0
0000.0 - 0027.0
2023/206 RO 2023-06-22 - Обява Местни (локални) правила за движение 0863.0 - 0865.0
0863.7 - -
2023/200 RO 2023-06-13 - Обява Драгажни работи 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2023/198 RO 2023-05-25 - Обява Друго 0120.4 - 0237.0
0151.3 - -
2023/190 RO 2023-05-17 - Обява Друго 0000.0 - 1075.0
2023/186 RO 2023-05-14 - Обява Метеорологични условия 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/184 RO 2023-05-12 - Обява Метеорологични условия 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/182 RO 2023-05-11 - Обява Ограничения 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/180 RO 2023-04-06 - Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Друго 1044.0 - 1048.0
1048.0 - -
2023/156 RO 2023-02-09 - Обява Драгажни работи 0168.0 - 0170.0
0169.5 - -
2023/152 RO 2023-02-08 - Обява Ограничения 0000.0 - 0096.3
2022/78 RO 2022-11-14 - Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) Друго 0930.0 - 1075.0
0930.0 - 0930.0
2022/52 RO 2022-10-11 - Обява Информационна служба (няма значение за безопасността на корабоплаването и не изисква планиране на рейса) 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/46 RO 2022-10-03 - Обява Местни (локални) правила за движение 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/34 RO 2022-09-28 - Обява Друго 0930.0 - 0930.0
2022/33 RO 2022-09-07 - Обява Драгажни работи 0156.0 - 0157.0
2022/32 RO 2022-09-02 - Обява Драгажни работи 0148.2 - 0148.2
0148.8 - -
2022/29 RO 2022-08-25 - Обява Драгажни работи 0148.2 - 0148.2
0149.0 - -
2022/28 RO 2022-08-24 - Обява Драгажни работи 0148.2 - 0148.2
0148.2 - -
2022/27 RO 2022-08-05 - Обява Местни (локални) правила за движение 0120.4 - 0160.0
0150.0 - -
2022/25 RO 2022-08-05 - Обява Местни (локални) правила за движение 0150.0 - 0153.0
0150.0 - -
2022/24 RO 2022-08-04 - Обява Драгажни работи 0140.8 - 0150.0
0150.0 - -
2022/22 RO 2022-07-08 - Обява Ограничения 0068.5 - 0068.5
0069.0 - -
2022/21 RO 2022-06-15 - Обява Драгажни работи 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2022/10 RO 2022-05-18 - Обява Драгажни работи 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - Обява Местни (локални) правила за движение 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - Обява Драгажни работи 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -