X

Лед


Държава Време на измерването Обхват (rkm) Ледови режим Достъпност Класификация Положението на лед Карти
HU 2020-12-05 10:00:00 1850.0 - 1846.0 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1833.0 - 1715.0 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1708.0 - 1598.1 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1598.1 - 1597.0 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1594.0 - 1560.6 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1560.6 - 1560.5 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1531.3 - 1528.0 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1506.8 - 1501.0 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1478.7 - 1476.0 Чиста вода
HU 2020-12-05 10:00:00 1446.9 - 1445.0 Чиста вода

Rkm:0 km