X

Jogi nyilatkozat


A Duna FIS portálját a NEWADA projektben hozták létre, és továbbfejlesztették a későbbi NEWADA duo projektben (mindkettőt az EU SEE transznacionális együttműködési program társfinanszírozásával). A Duna STREAM (az Európai Unió (ERFA, IPA) által társfinanszírozott) projekt a Duna FIS portált veszi fel, és 2019-ig javítja funkcióit és felhasználói felületét. 

JOGI NYILATKOZAT - A NYILVÁNOS ADATOK INFORMÁCIÓS JELLEMZŐJÉRE A következő jogi személyek: 

  • via donau - Osztrák vízi társaság (Ausztria), 
  • Szlovák vízgazdálkodási vállalkozás, állami vállalkozás (Szlovákia), 
  • Vízgazdálkodási Főigazgatóság (Magyarország), 
  • A rádió-vészjelző és infokommunikációs nemzeti szövetség (Magyarország), Belvízi hajózási ügynökség (Horvátország), 
  • Plovput belvízi utak igazgatósága (Szerbia), 
  • Az Alsó-Duna Galati (Románia) folyóvezetése, 
  • A Duna (Bulgária) kutatási és karbantartási végrehajtó ügynöksége és. 

A Navigabile Canals (Románia) adminisztrációja. (a továbbiakban „NEWADA partnerség”) kifejezetten kimondja, hogy a kritikus ágazatok mélyreható adatai tájékoztató jellegűek, a tényleges vízszintek és a legújabb hidrográfiai felmérések eredményei alapján. 

A Duna STREAM Partnerség ezeket az adatokat a lehető legjobban kiszámítja és közzéteszi, mint segítséget a vízi utak minden felhasználójának. 

A Duna FIS portáljának összes tényleges dinamikus adata átmeneti jellegű és változhat. A számítások hibái nem valószínűek, de lehetségesek. Így nem vállal semmilyen felelősséget implicit módon vagy kifejezetten az ezen a honlapon elérhető információk helyességéért. 

A Duna STREAM Partnerség nem vállal felelősséget, és nem tehető felelőssé az adatok használatából eredő károkért. A Duna STREAM Partnerség erőteljesen javasolja a Duna FIS portálján közzétett összes adat gondos mérlegelését a használat előtt. A Duna STREAM Partnerség továbbá nem vállal felelősséget a Duna FIS portálján keresztül elérhető webhelyeken elérhető tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért. Megértjük, hogy a Duna STREAM Partnerség nem tud semmilyen garanciát nyújtani a weboldalain kínált szoftverekre és információkra. Ez különösen a felhasználó által definiált szoftver- vagy hardverkörnyezetekben való működőképességre, a naprakészségre, a használat biztonságára, a helyességre, a megfelelőségre, az állandó rendelkezésre állásra vagy a letöltött szoftverek hibakeresési kapacitására vonatkozik. A webhelyre vonatkozó információk használatakor a felhasználóknak meg kell felelniük a legutóbb módosított törvényi előírásoknak, különösen az adatvédelmi törvény és a távközlési törvény rendelkezéseinek, és a Duna STREAM Partnerségnek minden tekintetben szabadnak és ártalmatlannak kell lennie. Az e-mailben megadott e-mail címek és faxszámok a tulajdonosok automatikusan és implicit módon hozzájárulnak az e-mail vagy faxüzenetek fogadásához. Ha másként nem említik kifejezetten, az információk vagy adatok (pl. Szövegek, képek) bármilyen kereskedelmi felhasználása a Duna STREAM Partnerségének előzetes jóváhagyását igényli.