X

Priopćenja brodarstvu


ID poruke Država Vrijedi od - do Predmet Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2020/121 AT 2020-10-12 - 2021-03-31 Najava Radovi 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2020/120 AT 2020-10-07 - 2020-10-30 Najava Inspekcija 0004.2 - -
1928.9 - -
0001.0 - -
0000.9 - -
0003.2 - -
2020/119 AT 2020-09-28 - 2020-10-16 Najava Radovi 2038.0 - 2000.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2020-10-29 Najava Popravci 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/117 AT 2020-09-18 - 2020-09-28 Najava Izgradnja 1978.9 - -
2020/115 AT 2020-09-21 - 2020-10-01 Najava Iskopavanje 2092.0 - 2091.0
2095.7 - -
2020/107 AT 2020-09-10 - 2020-10-02 Najava Inspekcija 1932.5 - -
1928.9 - -
2020/106 AT 2020-09-09 - 2020-10-01 Najava Inspekcija 0001.4 - -
0006.3 - -
0006.1 - -
0005.9 - -
0005.3 - -
0002.1 - -
0006.6 - -
0005.1 - -
2020/87 AT 2020-07-21 - 2020-12-31 Najava HEARIS 1872.8 - 2223.1
0000.6 - 0017.0
1872.8 - 2223.1
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/74 AT 2020-06-12 - 2020-12-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) HEARIS 2201.0 - 1878.0
2020/70 AT 2020-06-09 - Najava Popravci 1949.4 - -
2020/47 AT 2020-05-11 - 2020-10-16 Najava Radovi 2003.5 - -
2020/43 AT 2020-04-27 - 2020-12-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Lokalni prometni propisi 1979.1 - 1982.0
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmjerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/166 AT 2020-01-07 - 2020-12-31 Najava Izgradnja 1918.4 - 1918.8
1918.2 - -
2019/140 AT 2019-10-18 - Najava Plitka voda 2131.8 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2020-12-31 Najava Izgradnja 2136.5 - 2136.7
2019/26 AT 2019-04-04 - 2020-12-31 Najava Radovi 2136.0 - 2137.0
2136.0 - 2137.0
2018/75 AT 2018-08-01 - 2020-12-31 Najava Izgradnja 2132.4 - 2136.1
2133.8 - -
2132.4 - 2136.1
2018/50 AT 2018-06-01 - 2020-12-31 Najava Izgradnja 2126.7 - 2128.7
2126.7 - 2128.7
2015/71 AT 2015-06-15 - Lokalni prometni propisi 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1872.8 - 2223.1
2020/113 SK 2020-09-28 - 2020-10-16 Najava Ostalo 1862.0 - 1860.6
2020/100 SK 2020-09-28 - 2021-01-17 Najava Popravci 0008.3 - -
2020/60 SK 2020-07-27 - 2020-12-31 Najava Radovi 1865.4 - -
2020/46 SK 2020-07-08 - Najava Iskopavanje 0034.0 - 0032.0
2020/45 SK 2020-07-07 - Najava Iskopavanje 1864.7 - 1864.3
2020/32 SK 2020-06-17 - 2020-12-01 Najava Popravci 1869.1 - -
2020/27 SK 2020-06-16 - Najava Iskopavanje 1786.9 - 1785.9
2018/74 SK 2018-07-13 - Radovi Radovi 1860.4 - 1860.1
2020/82 HR 2020-09-26 - 2020-09-26 Događaj Događaj 0125.0 - 0125.0
2020/72 HR 2020-08-25 - 2020-10-25 Događaj Radovi 0021.2 - 0021.8
2020/45 HR 2020-09-22 - 2020-09-26 Najmanja izmjerena dubina mjerenja dubine 0515.9 - 0583.5
2020/21 HR 2020-08-12 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/19 HR 2020-02-17 - 2020-12-31 Radovi Radovi 0021.2 - 0021.8
0014.3 - 0014.8
2020/15 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0125.0
2020/14 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 0000.0 - 0125.0
2020/11 HR 2020-01-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/10 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo 1295.5 - 1433.0
2020/6 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo
2020/5 HR 2020-02-01 - 2020-12-31 Najava Ostalo
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2020/62 HU 2020-09-01 - 2020-10-01 Najava Ostalo 1769.0 - 1767.7
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalni prometni propisi 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalni prometni propisi 1660.0 - 1630.0
2020/8 RS 2020-03-01 - 2020-12-31 Najava Događaj 1426.0 - 0846.0
2020/2 RS 2020-03-01 - 2020-12-31 Najava Događaj 1426.0 - 0846.0

Rkm:0 km