Notices to Skippers back

Valid from:2018.11.14 - 2019.01.09
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 37/18 Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Hidrogradnja d.o.o. sa svojom plovnom mehanizacijom obavljati poslove izgradnje komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru, na desnoj obali Dunava, van plovnog puta od rkm. 1331+300 do rkm. 1332+000. Upozoravaju se zapovjednici plovila i ostali sudionici u plovidbi da nailaskom na navedeno područje smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođenje radova. Više na http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8605

Fairway section:
Location(Rkm): 1331.3 - 1332.0
River section: 00001
Type: fairway
Map: