Notices to Skippers back

Valid from:2018.08.24 - 2018.12.31
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 24/18 Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Hidrogradnja sa svojom plovnom mehanizacijom obavljati poslove održavanja i popravka kamene obaloutvrde na desnoj obali Dunava od rkm. 1331+300 do rkm. 1339+500. Upozoravaju se zapovjednici plovila i ostali sudionici u plovidbi da nailaskom na navedeno područje smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođenje radova.

Fairway section:
Location(Rkm): 1331.3 - 1339.5
River section: 00001
Type: fairway
Map: