Notices to Skippers back

Valid from:2018.07.04 - Until further notice
Country:Croatia
Subject:Changes of the fairway
Reasons:changes of the fairway
Detail:
Obavjestavaju se zapovjednici plovila, brodarska poduzeca i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je Agencija za vodne putove dana 04.07.2018. godine obavila pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1332+400. Više na http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8605

Fairway section:
Location(Rkm): 1295.5 - 1332.4
River section: 00001
Type: fairway
Map: