Notices to Skippers back

Valid from:2017.07.21 - Until further notice
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Vodogradnja Osijek d.d. izvoditi radove na iskopu materijala iz lučice u Vukovaru i odlagati isti u korito vodotoka rijeke Dunav, od rkm 1330 do rkm 1331. Radovi će se obavljati plovnom mehanizacijom uz rub plovnog puta. Upozoravaju se zapovjednici plovila i ostali sudionici u plovidbi da nailaskom na navedenu dionicu smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođenje radova.

Fairway section:
Location(Rkm): 1330.0 - 1331.0
River section: 00001
Type: fairway
Map: