Notices to Skippers back

Valid from:2017.01.11 - Until further notice
Country:Slovakia
Subject:Change marks
Reasons:others
Detail:
Na uvedenom úseku budú až do odvolania odstránené plávajúce signálne znaky z dôvodu výskytu ľadochodu. Plavebná dráha v tomto úseku nebude vyznačená plávajúcimi signálnymi znakmi.

Fairway section:
Location(Rkm): 1811.0 - 1708.2
River section: Dunaj
Type: river
Map: