Notices to Skippers back

Valid from:2019.01.30 - Until further notice
Country:Slovakia
Subject:Dredging
Reasons:dredging
Detail:
Bagrovacie práce na odstránení nánosov na hornej rejde pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo km 8,700.

Fairway section:
Location(Rkm): 0008.7 - 0008.7
River section: Dunaj kanál
Type: canal
Map:
Limitation:
Date start: 2019.01.30
Date end:

Time start: 06:00
Time end: 18:00

Limitation code: no wash of waves
Position code: right

Limitation:
Date start: 2019.01.30
Date end:

Time start: 06:00
Time end: 18:00

Limitation code: special caution
Position code: right