Notices to Skippers back

Valid from:2018.12.03 - 2019.01.01
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 43/18 Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Hidrogradnja doo sa svojom plovnom mehanizacijom obavljati poslove iskopa materijala u zoni ušća rijeke Vuke (desna obala rijeke Dunav -rkm 1333.) i deponiranja istog izvan plovnog puta uz lijevu obalu rijeke Dunav (rkm 1332.) te da nailaskom na navedeno područje smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođenje radova.

Fairway section:
Location(Rkm): 1333.0 - 1332.0
River section: 00001
Type: fairway
Map: