Notices to Skippers back

Valid from:2018.07.23 - 2018.12.31
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 14/18 Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Hidrogradnja d.o.o. Osijek nastaviti s izvođenjem radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara, od rkm 1330+885 do rkm 1331+360, do 31.12. 2018. godine. Upozoravaju se zapovjednici plovila i ostali sudionici u plovidbi da nailaskom na navedeno područje smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođače radova.

Fairway section:
Location(Rkm): 1332.0 - 1330.0
River section: 00001
Type: fairway
Map: