Notices to Skippers back

Valid from:2018.06.27 - 2018.12.31
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Agencija za vodne putove obavljati hidrografsko snimanje na rijeci Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1433+100. Snimanje će obavljati specijaliziranim čamcima RH-20-VK i RH-10-VK, i to u više navrata od 27.06.2018. do 31.12.2018. na najkritičnijim dionicama rijeke Dunav. Upozoravaju se zapovjednici plovila i ostali sudionici u plovidbi da nailaskom na navedeno područje smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođenje radova.

Fairway section:
Location(Rkm): 1295.5 - 1433.0
River section: 00001
Type: fairway
Map: