Notices to Skippers back

Valid from:2018.04.19 - 2018.12.24
Country:Croatia
Subject:Work
Reasons:work
Detail:
Obavještavaju se svi sudionici u plovidbi da će Hidrogradnja d.o.o. iz Osijeka započeti s izvođenjem radova na popravku kamene obaloutvrde u Aljmašu, na desnoj obali Dunava od rkm.1378+900 do rkm. 1379+150. Predviđeni rok završetka radova je 24.12.2018. Upozoravaju se svi sudionici u plovidbi da nailaskom na navedeno područje smanje brzinu kretanja kako ne bi ugrozili izvođenje radova.

Fairway section:
Location(Rkm): 1378.0 - 1380.0
River section: 00001
Type: fairway
Map: