Notices to Skippers back

Valid from:2018.01.03 - 2018.12.31
Country:Romania
Subject:Announcement
Reasons:others
Detail:
AVIZ CĂTRE NAVIGATORI Nr. 1/399/16 din 03.01.2018 Se aduce la cunoştinţa tuturor navigatorilor şi a celor interesaţi că pentru anul 2018, în zona de jurisdicţie a Căpităniei Portului Brăila, se menţin în vigoare prevederile unui nr de 14 Avize către navigatori emise de organe teritorial-operative ale ANR.

Fairway section:
Location(Rkm): 0170.7 - .
River section: Braila centru VTMIS Braila
Type: harbour master´s office
Map:
Limitation:
Date start: 2018.01.03
Date end: 2018.12.31

Time start:
Time end: 23:30

Limitation code: special caution
Position code: all